Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konference

12.aprīlī Rīgā notika Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferences 3.posms, kurā piedalījās reģionālo ZPD konferenču 1. un 2. pakāpes ieguvēji. Tā tika organizēta, lai veicinātu skolēnu individuālo kompetenču un talantu attīstību, iepazīstinātu viņus ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba tematiku un metodēm un veidotu viņos prasmi patstāvīgai darbībai zinātniskās pētniecības darbu izstrādē.

Šogad konferences 2.posmā piedalījās 16 Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas darbi (23 skolēni). Uz Valsts konferences 3.posmu Rīgas Tehniskā universitātē tika uzaicināti 13 skolēni ar 9 darbiem. Konferences laikā skolēni prezentēja stendu referātus kādā zinātņu nozarē, tos izvērtēja stingra attiecīgās nozares pieaicināto ekspertu un speciālistu komisija, kā arī uzdeva jautājumus par izstrādāto ZPD.

Rezultāti:

Autors/i Klase Darba nosaukums Nozare Pakāpe Skolotājs
Gerda Anna Grūtupa
Uģis Pumpurs

10.kom

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēnu nodarbinātības vasarā tiesiskie aspekti. Socioloģija I Inta Jorniņa
Roberts Ralfs Vārslavs
Edijs Kristaps

10.kom
10.v

Ģeogrāfijas nodarbības 9. klases skolēniem Jelgavas pilsētvidē. Izglītības zinātnes I Inta Jorniņa
Kļims Portnojs

12.kom

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas jauniešu profesiju prestižs un tā veidošanās faktori. Socioloģija

II

Inta Jorniņa
Linda Fedjkina

12.soc

Arņa Rītupa sarunas ar filozofiem žurnālā “Rīgas Laiks” jeb atbilde Uldim Tīronam Filozofija, ētika un reliģija

II

Lita Vēvere
Dinija Salasgrāve
Linda Luīze Sidorova

11.soc

Brīvības bulvāra vēsture Jelgavas periodikā Vēsture un arheoloģija

III

Lita Vēvere
Elīna Stašāne
Paula Reine

11.soc

Skolēnu apmaiņas programmas kā mūsdienu mācību metode. Izglītības zinātnes

III

Ritma Tīrumniece
Ralfs Roberts Zitāns

11.v

ERBB2 gēna kopiju skaita analīze Her2 pozitīvos krūts vēža audos. Medicīna un veselības zinātnes

III

Sibilla Gedvila
Kristaps Muška

11.kom

Latvijas Koka būvniecības klastera ietekme uz uzņēmumu saimnieciskās darbības efektivitāti un konkurētspēju. Ekonomika un uzņēmējdarbība

III

Inta Jorniņa
Anastasija Ņevoļska

11.v

Mežu izciršanas ietekme uz dzeņveidīgajiem putniem Jelgavas apkārtnē. Bioloģijas zinātnes   Agija Lāce

 

Kategorija(s): Konkursi, ZPD

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.