Atvērto durvju diena!

UZŅEMŠANA 7. un 8. klasēs

Iestājpārbaudījums un uzņemšanas pārrunas (maija sākumā):

Iestājpārbaudījums (ap 80 min.):

  • vispārējo prasmju tests (datorā),
  • rakstisks viedoklis par kādu no piedāvātām tēmām (80 vārdi).

Skolēns aizpilda pārrunu lapu (būs pieejama skolas mājaslapā).

Dodas uz uzņemšanas pārrunām un iepazīstina ar sevi. Stāstot par savām interesēm var izmantot portfolio –  diplomus, atzinības rakstus, radošos darbus, projektus un tml.

Uzrāda  6.kl. I semestra liecību un II semestra sekmju izrakstu.

 Sekojiet informācijai mājas lapā www.jsg.lv . Kontakttālrunis uzziņām 63029212 (sekretāre)

Kategorija(s): Bez tēmas, Vecākiem, Viesi

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.