Bioloģijas 41.olimpiādes 2. posma rezultāti.

Apsveicam!

1.vieta. Loretai Zajankovskai (9.kom), Edijam  Kristapam (10.v), Katrīnai Strautniecei (11.v).

2.vieta. Kristīnei Bumbierei (9.kom), Robertam Ralfam Vārslavam (10.kom).

3.vieta. Nikam Mesteram (9.kom), Beatrisei Baltraitei (11.v), Ralfam Grickevičam (12.v).

Atzinība Agnesei Kalniņai (9.v), Paulim Ratniekam (9.v), Elīzai Antonevičai (10.v), Veronikai Putrenkovai (12.v), Viesturam Gedvilam ( 12.v).

Paldies par piedalīšanos: Elizabetei Knopei (9.kom), Esterei Ievai Avotiņai (10.v), Anetei Sutrai (10.v), Laurai Mītniecei (11.v), Laurai Dzepukai (11.v), Ralfam Robertam Zitānam (11.v)!

Katrīna Strautniece no 11.v klases uzaicināta piedalīties Bioloģijas valsts 41.olimpiādes 3.posmā, kas notiks 2019. gadā no 23. līdz 25. janvārim Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Rīgā.

Bioloģijas skolotāja: Sibilla Gedvila.

Kategorija(s): Olimpiādes

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.