Spīdolas Valsts ģimnāzija Lācplēša dienas gājienā!

Paldies savējiem, īstajiem, paldies par pleca sajūtu, par salstošajiem pirkstiem aizdedzot pie skolas svecītes, paldies par skanīgām balsīm un latvju strēlnieku cienīgu drosmi un brašumu dziedot “Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros!”, ‘’Daugav’s abas malas” un solījumu

Augsim lieli, augsim stipri, būsim sveiki, veseli, uzdziedāsim, uzdziedāsim augstu laimi Latvijai!

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.