Izsniegti vidusskolas CE sertifikāti!

Ar prieku ziņojam, ka šogad Centralizēto eksāmenu rezultāti skolā kopumā ir par +1,1% augstāki kā pagājušajā gadā. Kopā Spīdolā 69 vidusskolas absolventi kārtojuši 232 centralizētos eksāmenus 9 mācību priekšmetos, kā arī ar labiem rezultātiem nokārtojuši valsts pārbaudījumus informātikā, ekonomikā, ģeogrāfijā un literatūrā.

Īpaši priecīgas bija latviešu valodas skolotājas, jo sasniegtie 71% ir augstākais pēdējo gadu rezultāts. Visizcilāk (93%) eksāmenu nokārtojuši Jānis Ēriks Grūtups un Elīna Marcinkeviča.

Arī Vēstures CE kārtotāji parādījuši patiesi labas zināšanas un prasmes ar kopumā 76%. Lepojamies ar Didža Ruicēna sniegumu (91%)

Angļu valodā 84,1% absolventu saņēmuši vērtējumu virs 70% tai skaitā vairāk kā puse (61%) absolventu novērtēti virs 80%. Lepojamies ar  Kārli Misunu, Margaritu Anškinu un Emīliju Buku, kuri pārsnieguši 95% robežu un ieguvuši C1 līmeņa sertifikātus.

Vienīgā no pilsētas kārtoja CE vācu valodā Margarita Anškina (88%).

Visaugstāko rezultātu matemātikā sasnieguši Silvija Mītniece un Mārtiņš Robežnieks (93%).

CE TOP 10! Silvija Mītniece; Anete Bērziņa;  Eduards Bluzmans;  Mārtiņš Robežnieks;  Līva Siliņa;  Elīna Marcinkeviča;  Jānis Arnītis;  Anda Āriņa;  Krista Gaisa;  Kristers Čams. 

Paldies priekšmetu skolotājiem par darbu un klašu audzinātājiem par rūpēm. Pēc rezultātu uzzināšanas no skolēniem izskanēja mūžvecā atziņa, ja būtu drusku vairāk ikdienā pacentušies, rezultāti būtu daudz augstāki. Gribētos, lai to sadzird nākošie divpadsmitie 🙂 Bet dzīvē kā ritenī, katrai gudrai domai, atziņai un mācībai pienāk savs laiks. Šogrīd, galvenais – veiksmi īsto augstskolu un specialitāšu meklējumos!

Lai Jums veiksmīga, interesanta un jauka šī vasara, mīļie absolventi un skolotāji!

P.S. Un visus skolas absolventus un visas audzinātājas, kas atrod laiku, gaidu pēdējā augusta sestdienā (25.augustā) uz mazo Spīdolas dārza salidojumu pie manis Baldonē 🙂 

Direktore Ilze

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.