Uzņemšana

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā

UZŅEMŠANA

 2018./2019.m.g. uzņems skolēnus 7.-10. klasēs trīs izglītības virzienos-

Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) programma:
Komercvirziens, Sociālais virziens, Vides virziens

Vispārējās vidējās izglītības:
Profesionāli orientētā virziena  programma (komerczinības)
Humanitārā un sociālā virziena programma
Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Uzņemšana 7. klasēs: 1.jūnijā iestājpārbaudījums, no 1. līdz 7.jūnijam uzņemšanas pārrunas.

Uzņemšana 10. klasēs: 18.jūnijā iestājpārbaudījums, no   18. līdz 22.jūnijam uzņemšanas pārrunas.

Vairāk informācijas lasiet ŠEIT

Kategorija(s): Vecākiem

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.