PaStāsti Jelgavai

Skolēnu dāvana Jelgavai – vecvecāku stāsti par pilsētu

Jelgavas pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Jelgavas Izglītības pārvaldi aicina skolēnus piedalīties projektā “PaSTĀSTI Jelgavai”. Projekta laikā skolēniem jāintervē vecvecāks, radinieks vai kaimiņš, kas jau ilgus gadus dzīvo Jelgavā un labprāt gatavs dalīties savās atmiņās. Skolēna saruna ar jelgavnieku jāveido kā stāsts par kādu konkrētu vietu vai ielu Jelgavā, ar kuru stāstītājam saistās īpašas atmiņas, kāds saistošs, nozīmīgs dzīves notikums. Varbūt šī vieta gadu gaitā ir pavisam mainījusies? Iespējams, jaunietis un vecvecāks var veidot dialogu par Jelgavas vietām, jo katrai paaudzei taču ir savs redzējums.  Bibliotēka, sadarbojoties ar skolēniem, cer ievākt stāstu audioierakstus, kā arī fotogrāfijas, kurās redzams jaunietis, kā arī vecvecāks, ja iespējams, pie tā Jelgavas objekta, par kuru tiek stāstīts.

Projekta “PaSTĀSTI Jelgavai” mērķis ir iesaistīt vietējos iedzīvotājus mutvārdu vēstures veidošanā un saglabāšanā. Turklāt dalība iniciatīvā “PaSTĀSTI Jelgavai” palīdzēs vairot skolēnu interesi  par savu pilsētu, tās vēsturi, kā arī  veicināt starppaudžu saikni, dialogu, par ko ikdienas steigā nepelnīti tiek piemirsts. Vecvecākiem noteikti ir, ko pastāstīt saviem mazbērniem. Domājams, ka ar šo atklāto, personisko stāstu palīdzību tiks iegūti vērtīgi novadpētniecības materiāli, apkopojot un padarot sabiedrībai pieejamus neizskaistinātus, taču patiesus un spilgtus Jelgavas vietu stāstus, tādējādi veicinot pilsētas izpēti ar mutvārdu  vēstures metodes palīdzību. Katra cilvēka dzīvesstāstam ir neatkārtojama vērtība, tādēļ stāstus saglabājot, popularizējot un padarot pieejamus, bibliotēka sniegs nozīmīgu devumu pilsētas dzīvās vēstures izpētē.

Lai skolēni, kam ir interese, varētu veiksmīgi ievākt bibliotēkai nepieciešamos materiālus, bibliotēkas interneta vietnē www.jelgavasbiblioteka.lv pieejami ieteikumi un stāsts, kas var kalpot kā iedvesmas avots un paraugs, kāda veida materiāli tiek gaidīti. Saņemt papildu informāciju un pieteikt dalību projektā var pa tālruni 63007747, mobilo telefonu 26429647 vai pa e-pastu gundega.kalnina@biblioteka.jelgava.lv. Stāstus jāiesniedz līdz 2018. gada 20. aprīlim.

Jāatgādina, ka Jelgavas pilsētas bibliotēka kopš 2017.gada ir UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla “Stāstu bibliotēkas” dalībniece. Bibliotēka jau aizsākusi stāstu apkopošanu par Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēkas (Akadēmijas iela 26) vēsturi, bet ir interese savākt mutvārdu liecības arī par citiem Jelgavas objektiem.

Kategorija(s): Projekti

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.