„Balto domu svētki”

DSCF6116

9. decembrī, trešās Adventes ieskaņā, 8. soc klases skolēni devās uz Ā. Alunāna memoriālo muzeju, kur noritēja Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas un muzeja darbinieku rīkotais sadarbības pasākums „Balto domu svētki”.

Pasākumu ieskandināja koklētāja Solvita Grasmane. Kokles liegais skanējums visus no steidzīgās piektdienas aiznesa pāri laikam, bet pati mūziķē aicināja klātesošos kļūt redzīgākiem, dzirdīgākiem un atvērtākiem pret pasauli.

Sākotnējais mulsums tika pārvarēts, kad sāka skanēt skolēnu sagatavotās muzikālās dzejas kompozīcijas, kuru galvenais vēstījums- mēs dzīvojam laikā un telpā, kura ir izslāpusi pēc miera, harmonijas, sapratnes un siltuma. To apliecināja Imanta Ziedoņa, Knuta Skujenieka un citu dzejnieku vārsmas.

DSCF6118

Ā. Alunāna memoriālās mājas šī brīža saimnieces jauniešu atraisīšanai organizēja rotaļīgas aktivitātes, kura laikā abu skolu jauniešiem bija iespēja mazliet tuvāk iepazīties. Īpašajā gaisotnē bija jūtama visuresošā teātra tēva Ādolfa Alunāna klātbūtne.

Skanēja smiekli, čalas un patīkama rosība, kas vainagojās ar zēnu kopīgo mīlestības un cieņas apliecinājumu meitenēm, bet meitenes dažu minūšu laikā kopīgi izmēģināja un zēniem nodziedāja populārās dziesmas „Hallelujah” latvisko versiju.

Abu skolu skolēni, skolotājas un muzeja darbinieki vienojās atziņā, ka šis pasākums varētu kļūt par sākumpunktu daudzveidīgai sadarbībai, kas sekmē sapratni mūsu pilsētā.

Kategorija(s): Bez tēmas, Soc. aktivitātes

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.