Central Baltic Enterprise without Borders

011

No 11. novembra līdz 13. novembrim 11. kom. un 11. vid. klases skolnieces Margarita Anškina, Elīza Dombrovska, Krista Gaisa, Letīcija Līva Lukjanska un Ieva Rozenfelde projekta Central Baltic Enterprise without Borders (turpmāk CBEwB) ietvaros devās uz Tallinu (Igaunija) ar mērķi nodibināt starptautiskus skolēnu mācību uzņēmumus.

022

CBEwB ir projekts, kura galvenais virziens ir uzņēmējdarbības  izglītības attīstība un tās starptautiska popularizēšana. Tā pirmā kārta notika šī mācību gada sākumā, no 28. līdz 29. septembrim. Tās laikā jaunie uzņēmēji meklēja starptautiskus partnerus, reklamēja savus SMU produktus, kā arī piedalījās citās aktivitātēs. Šomēnes notika projekta otrā kārta. Tās laikā mūsu skolēni apmeklēja lekcijas, kuras vadīja tādi lektori kā uzņēmuma “Taxify” dibinātājs Markus Villigs, uzņēmuma “Paytailor” izpilddirektors Rode Luhaäär, menedžmenta konsultants Hanno Jarvets u.c., piedalījās aktivitātēs, kā orientēšanās pa Tallinas vecpilsētu un izklaidēšanās atpūtas un izklaides centrā “MEGAZONE!”, un, protams, veidoja jaunus kontaktus ar domubiedriem no Igaunijas, Zviedrijas un Somijas. Jāsaka, ka šajā kārtā mūsu skolas pārstāvēm neklājās īpaši viegli un jau pirmajā projekta dienā viņām bija jāsastopas ar grūtām, stresa pilnām situācijām, tomēr entuziasma un apņēmības pilnas viņas šīs grūtības pārvarēja un sasniedza savu galveno mērķi – dibināja starptautiskus skolēnu mācību uzņēmumus. Kopā ar jaunajiem biznesa partneriem spīdolietes aktīvi darbojās savu SMU attīstības labad – viņas domāja jaunas idejas un produktu inovācijas, pildīja Kanvas biznesa modeli, dalīja pienākumus, kurus katram uzņēmuma dalībniekam nepieciešams izpildīt līdz nākamajai tikšanās reizei, parakstīja līgumus, kā arī vienkārši cits citu labāk iepazina un  lieliski pavadīja laiku ar kompanjoniem un domubiedriem. Visa projekta laikā Spīdolas ģimnāzijas  jaunās uzņēmējas izrādīja iniciatīvu un enerģiski piedalījās katrā piedāvātajā aktivitātē.

Šīs trīs dienas Tallinā bija produktīvas un labi organizētas. Tās dāvāja CBEwB dalībniekiem milzu pieredzi, kuru varēsim izmantot arī turpmākajās uzņēmējdarbības gaitās. Ar nepacietību gaidām  projekta nākamo kārtu – tirdziņu, kas notiks 11. Februārī  Tallinā.

Margarita Anškina (11.kom.)

Kategorija(s): Kom.aktivitātes, Projekti

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.