Šogad, 2016.g., Spīdolas ģimnāzija atkal veiksmīgi startējusi 19. Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

Pilnā sparā rit 2016.gada skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības (turpmāk -ZPD) izvērtēšanas process. 4. martā Jelgavas pilsētas ZPD 19.konferencē tika iesniegti un aizstāvēti kopā 74 pētnieciskie darbi. Spīdolas ģimnāziju konferencē pārstvēja 26 ZPD (no tiem 2 apvienotie darbi, kas izstrādāti kopā ar Jelgavas 6. vidusskolas skolēniem un skolotājiem) . No 95 skolēniem, kas aizstāvēja savus pētījumus,  33 skolēni (trešā daļa) mācās mūsu skolā. Humanitāro zinātņu sekcijā tika aizstāvēti 22 darbi (Spīdolai – 5), Sociālo zinātņu sekcijā –  17 darbi (Spīdolai 7)  un dabaszinātņu sekcijā – 32 (Spīdolai 14) darbi.

Spīdolas skolēni tika augstu novērtēti, iegūstot desmit   1.vietas, piecas 2.vietas, septiņas 3.vietas un četras atzinības. Uz darbu aizstāvēšanu Zemgales reģionālajā konferencē tika izvirzīti 16 Spīdolas ģimnāzistu izstrādātie pētnieciskie darbi, kas ir 41%  no visiem pilsētas izvirzītajiem 39 pētnieciskajiem darbiem. Zemgales konference notiks 23.martā  LLU telpās.

Šogad visaktīvākākie un veiksmīgākie ZPD vadītāji mūsu skolā ir skolotāja Inta Jorniņa, kas palīdzējusi sagatavot uz pilsētas konferenci 6 darbus,  un Gunita Smiltāne, Ilze Vilkārse un Sibilla Gedvila, kuras katra vadījušas 3 darbus. Paldies visiem darbu vadītājiem par skolēniem sniegto atbalstu un uzmundrinājumu.

Vēlēsim mūsu 22 skolēniem veiksmi un panākumus nākamajā posmā.

ZPD rezultāti pilsetā 2016.

Kategorija(s): ZPD

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.