Gara milzis-LATVIETIS!

„Tik viegli teikt par labo, kas mūs gaida,
jo katra paša apziņā šī  doma valda.”
E.Miķelsone

No šūpuļa līdz mūžībai… Es esmu LATVIETIS! Es mīlu savu zemi – LATVIJU! Man rokās – darbs , sejā – smaids, sirdī – patriotisms. Apzinos, ka mana valsts – tā esmu es. „Valsts- tā esmu es!” teicis Luijs XIV. Francijas valdnieks ar to domāja, ka viņš ir vienīgais, kuram viss pienākas un kam visi kalpo , bet es, sakot to pašu, domāju, ka mēs katrs dzīvojam, strādājam un mācāmies Latvijai, tās nākotnei.

Esmu latvietis, kas piedzimis ar dziesmu uz lūpām, kura valoda kā lakstīgalas pogošana izskanējusi visā pasaulē, kurā mūsu gara milži guvuši atzinību. Viss, ko daru , nāk no manas plašās sirds. Lai būtu dižens, es apzinos savu pagātni, tagadni un nākotni! 

Mūsu vēsture ir devusi sapņus, ko sapņot. Katra cilvēka sapnis ir brīva valsts, zeme un cilvēki. Šis sapnis ar varonību, tēvzemes mīlestību, cīņu un ticību tautas garam tika īstenots 1918.gada 18. novembrī. No šejienes man senču strādīgums, čaklums un varonība, Annas Brigaderes „laimīgā zeme”. Tā ir mana LATVIJA, kuras bērnība vēstures  dūmakā tīta.

Ir 2018.gads. Es redzu savu Latviju kā stipru un plaukstošu valsti, kura rada vislabākos priekšnosacījumus ikkatra cilvēka dzīves kvalitātes pieaugumam, dodot iespēju attīstīt spējas un brīvi realizēt savu potenciālu.

Pati galvenā vērtība Latvijā ir CILVĒKS! Godā tiek turēta dzīvība, veselība, taisnīgums, lojalitāte, tolerance. BRĪVĪBA ir atklājusi cilvēku radošo potenciālu un devusi spārnus drošam lidojumam. „Cilvēks ir nolemts brīvībai, bet tā ir absolūti brīva izvēle, par kuru viņš pats ir atbildīgs,” teicis Ž.P.Sartrs. BRĪVĪBA un ATBILDĪBA raksturo Latvijas cilvēkus, kuru intelektuālais potenciāls ir konkurētspējīgs visās jomās. Tos vada: IDEJAS, IZAICINĀJUMI, IESPĒJAS.

Estētiska, tīra un sakopta vide ir pamats radošumam un brīvībai. Daba tiek sargāta, saglabāta un kalpo kā vide un pamats jauniem atklājumiem zinātnē, kuri radušies, vērojot un analizējot norises dabā. Kultūras mantojums dod katram latvietim unikalitātes un identitātes apziņu.

Ekonomika balstītās uz inovāciju un jaunradi. „Made in Latvia” ir zīmols ekoloģiskam un kvalitatīvam produktam. Latvietis ir uzņēmējs, ideju ģenerators un pievienotās vērtības radītājs.

Būtiski mainījusies arī izglītība. Skolotājs ir moderators, kas palīdz skolēnam attīstīt gribasspēku, koncentrēšanās spējas, atjautību, loģiku, kritisko domāšanu, komunikācijas spējas, prasmi atklāt un eksperimentēt, un nebaidīties kļūdīties, lai būtu sagatavots dzīvei mūžīgi mainīgos apstākļos. „Pastāvēs , kas pārvērtīsies,” 100 gadus atpakaļ uzsvēris dižais dzejnieks un Latvijas patriots Rainis.

Sapņu lidojums augstu ir vedis. Šobrīd es esmu šeit un lepojos, ka mana valsts jau gadsimtu ir mirdzējusi  pasaules debesīs. Es lepojos ar savu valsti. Es – LATVIETIS -, kurš to pasaulē nesis. Lepojos ar Latvijas jūru, zaļajiem mežiem un laukiem, ar sportistiem: Uļjanu Semjonovu, TTT komandas basketbolistēm, hokejistiem, ar Runājošajiem akmeņiem, filmu „Ilgais ceļš kāpās”, kori „Ave Sol”, tautas dziesmām un Dziesmu svētkiem, baletdejotāju Māri Liepu, vijolniecēm māsām Skridēm, operdziedātāju Inesi Galanti, gleznotāju Maiju Tabaku, komponistu Maestro  Raimondu Paulu, zinātnieku Jāni Stradiņu un citiem.

Mani – LATVIEŠA – sirdspuksti : godīgi, skaidri, mīlestības pārpilni, labestīgi, pretimnākoši, spēcīgi, vareni, bezbailīgi, diženi… Vai varēsi sadzirdēt savējos? Svarīgi ir noticēt sev- LATVIETIM, ka mūsu plauksta spēj glābt, domas un viedoklis spēj palīdzēt un pozitīvi ietekmēt dinamisko pasauli, kura pārkāpusi mūsu mājas slieksni un skatās, vai spējam dzīvot kopā šajā mainīgajā pasaulē.

Nākotne- vien apjausma par diženo… Tik grūti teikt par labo, kas mūs gaida, bet katra paša apziņā šīs  domas valda.

Tie nav tikai spārnoti sapņi – tas esmu es, tā ir mana zeme! Dievs , svētī Latviju!

Elīna Miķelsone
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.