Spīdola salido savā 25 gadu jubilejas salidojumā.

Spīdola salido savā 25 gadu jubilejas salidojumā.

sp-75

Rītā agri saule lēca – ar tādiem vārdiem sākas skolas himna – , un tieši šādi sākās 24.oktobra sestdienas rīts, dāvājot mums skaistu, saulainu dienu un noskaņu pie Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzeja.

sp-1

Tomēr sagatavošanās salidojumam sākās jau pirms gada, kad izlēmām rīkot svētkus sestdienā, aktīvie absolventi izveidoja Facebook grupu Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas absolventi un sākās fotogrāfiju un atmiņu plūdi. Kā šorīt atzina viena no skolas absolventēm Zaiga Pūce: “Tagad Facebook vietne izveidojusies kā atmiņu galerija. Bildes vairāk nekā var paspēt apskatīt.

sp-43

Pašā salidojuma priekšvakarā vecie un pieredzējušie pamācīja jaunos, un fantastiskās meistarstundās absolventa Raimonda Biedrīša modrajā vadībā pamatskolas 8. un 9. klašu meitenes izcepa absolventiem ārkārtīgi gardus svētku kliņģerus.

sp-00

Kā dāvana skolai jubilejā laikrakstā Izglītība un Kultūra tapa arī skaists skolotāju foto un četru lapu raksts par mums – Spīdolas skolas dibināšanu, šodienu un absolventu atziņām par skolā pavadītajiem gadiem.

2015_skolotaji

Mūsu aktivitātes pamanīja arī Jelgavas mediji – Jelgavas Vēstnesis un Zemgales Ziņas –, tādēļ varam priecāties par izsmeļošiem rakstiem, skaistiem foto un pat filmu.

Pasākuma laikā pārņēma milzīgs lepnums par Spīdolas talantīgajiem jauniešiem – pašreizējiem skolēniem un absolventiem. Nedomāju, ka Latvijā varētu būt daudzas skolas, kuras spējīgas  pasākumu paši organizēt un izveidot koncertu un dejošanu tikai ar pašu muzikantiem un dziedātājiem. Gandarījums un lepnums par Jums un MUMS.

Milzīgs paldies visiem, kas piedalījās telpu sagatavošanā, svecīšu aizdegšanā pie Lāčplēša pieminekļa fragmenta, viesu reģistrēšanā, skolas vēstures artefaktu apkopošanā un izstādīšanā skolas bibliotēkā, fantastisko komerczinību, vēstures un bioloģijas stundu vadīšanā, absolventu un kolēģu laipnā sagaidīšanā un samīļošanā. Apbrīnas un pateicības vērti bija mūsu absolventu Zvaigžņu kora un pieredzes bagātā Vidējās paaudzes absolventu deju kolektīva priekšnesumi, ko sagatavoja skolotāji Agija, Guntis un Juzefa. Paldies mūsu Jānim par tehnikas nodrošinājumu. Un viens no milzīgajiem paldies fotogrāfam Rihardam Dīcim par nenogurstošo atsaucību, optimismu un pacietību, iemūžinot mūsu vairāk nekā 500 absolventus gandrīz 1000 bildēs. Absolventi ar nepacietību gaida iespēju ātrāk tās ieraudzīt.

Paldies mūsu absolventiem par labajiem vārdiem un vēlējumiem, paldies par ārkārtīgi skaistajiem ziediem, dāsnajiem ziedojumiem un morālo atbalstu. Zinu, ka atkārtojos, bet  ziniet un ticiet: VISI JŪS – mūsu absolventi un skolēni – esat patiesā un īstā Spīdolas seja un dvēsele ar visu, ko esat paveikuši, ko domājat un kā skatāties uz dzīves vērtībām. Vērojot jūs, mēs vērtējam, vai labi esam paveikuši savu darbu. Mums ļoti daudz nozīmē jūsu vārdos formulētās domas par skolu, arī jūsu neviltotie paldies.

“Labākajai skolai pasaulē (protams, protams, galēji subjektīvs vērtējums) 25 gadi nosvinēti. Satikti foršākie cilvēki un nepārspējamie skolotāji. Paldies Ilzei Vilkārsei, Andrim Tomašūnam, Gunāram Kurlovičam, Dzintrai Liepiņai un visiem, visiem, kas mūs izaudzināja un izskoloja!” Zanda

“Paldies, paldies, paldies… dziļi sirdī ir tik daudz Paldies skolai, ko varu saukt par savu. Paldies visiem, ar ko ir bijis tas gods kopā mācīties, paldies tiem, ko vakar satiku salidojumā, kaut ne ar visiem sanāca papļāpāt, paldies tiem, ar kuriem iepazinos, paldies tiem, kas dedz uguni ikviena jaunā skolēna sirdī ar tagadējo skolas dvēselīti Ilzi priekšgalā, paldies Agijai par superīgo kora mēģinājumu un iespēju atkal kopā sadziedāt, paldies visiem tiem jauniešiem, kuros ar apbrīnu klausījos, paldies Jelgavas Spīdolas ģimnāzijai, ka tā bija un ir, un noteikti vēl ilgi, ilgi būs!” Ilze

Mūsu mīļie absolventi un šodienas skolēni! Jūsu smaidi, Jūsu labā sirds, Jūsu veiksmīgā dzīve – tā ir mūsu darba patiesā jēga un izaicinājums. Vieniem neaplauzt spārnus, citiem tos iedot, mēģināt saprast, kādiem izaicinājumiem Jūs gatavo dzīve, un stiprināt tās īpašības, kuras Jums būtu noderīgas. Patriotisms, cieņa, godīgums, drosme un uzdrīkstēšanās – tās ir vērtības, ko no Jums sagaidām. Un ticam, ka varat būt tādi, kas mūsu kopīgo pasauli nākotnē darīs labāku, brīvāku un godīgāku.

Paldies Jums visiem, un lai mums kopā izdodas !

http://zz.diena.lv/foto-video/foto-spidoliesi-salidojuma-piedalas-ari-stundas-un-kora-meginajuma-206093

http://www.jelgavasvestnesis.lv/page/53?news_id=30850

https://www.draugiem.lv/gallery/?pid=407422743

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.