Gada skola 2015

Gada skola 2015 – Jelgavas Spīdolas ģimnāzija! MĒS!

skol-65

Veicinot kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību, otro gadu tika pasniegta Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes gada balva «Zelta grauds 2015» jeb balva «Gada skola» katrā no izglītības posmiem. Visu gadu krājam un dokumentējam mūsu aktivitātes, mūsu skolēnu un savus panākumus un mācību gada beigās tos iesniedzam Domei izvērtēšanai. 2014./2015.mācību gadā tika vērtētas vairākas skolu darbības jomas: direktora inovatīvā darbība; skolotāju profesionālā pilnveide un radošā darbība; izglītības iestādes darbība skolēnu personības/ talantu attīstīšanai; skolēnu sasniegumi; izglītības iestādes mikroklimats un drošība.
Balvu pamatizglītības 1.-6. kl. grupā saņēma 4. sākumskola, 7.–9. kl. grupā – 6.vidusskola, bet vidējās izglītības posmā – Spīdolas ģimnāzija. Skolas saņēma Kārļa Īles veidotu skulptūru un naudas balvu 5000 eiro apmērā.

Vai atkal esam labākie? Var būt veiksmīgākie vai aktīvākie?! Bet Gada balva jau otro gadu ir MŪSU. Ir neizsakāma gandarījuma un laimes sajūta … un drusku bail, vai vienmēr spēsim būt tik pat labi?!

Ikdienā nepievilsim viens otru! Mēs nestāvam divās vai trijās frontēs! Mēs visi esam šo skolu izvēlējušies saukt par SAVU- skolotāji, skolēni, vecāki, darbinieki ! Labi un veiksmīgi mēs varam būt tikai kopā! MĒS – SAVĀ SPĪDOLĀ

http://www.jelgavasvestnesis.lv/page/121?news_id=30638

http://zz.diena.lv/vietejas-zinas/jelgava/zelta-grauds-atrod-jaunos-ipasniekus-foto-204901

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.