01

Latvijā ieradīsies rekordliels vidusskolēnu skaits no ārvalstīm: tiek meklētas viesģimenes

Šī gada augustā Latvijā ieradīsies 36 AFS viesskolēni no ASV, Beļģijas, Indonēzijas, Itālijas, Spānijas, Vācijas, Taizemes, Turcijas un Ungārijas. AFS Latvija aicina atsaukties ģimenes visā Latvijā, kurām būtu interese uzņemt skolēnu savās mājās.

Lai arī Latvija nav pieprasītākā valsts AFS Starpkultūru programmu tīklā, izvēloties, kur pavadīt savu vidusskolas apmaiņas gadu, tomēr interese par mūsu valsti ik gadu pieaug. Šo mācību gadu ar AFS starpniecību Latvijā pavadīja 28 skolēni no Austrālijas, Beļģijas, Itālijas, Vācijas, Taizemes, Turcijas un Ungārijas. Skolēni dzīvo dažādās Latvijas pilsētās un mācās vietējās skolās latviešu un krievu valodās. Lielākā daļa no bērniem šobrīd apguvuši latviešu valodu tādā līmenī, ka spēj brīvi komunicēt. Apņēmīgākie plāno nokārtot arī valsts eksāmenu latviešu valodā, lai iegūtu sertifikātu.
Kas var kļūt par viesģimeni?
Par AFS viesģimeni var kļūt ģimene jebkurā vietā Latvijā, kur ir pieejama vidusskola. Lai uzņemtu viesskolēnu nav obligāti nepieciešama atsevišķa istaba – to var dalīt ar sava dzimuma “brāli” vai “māsu”. Atsevišķa gulta gan ir obligāta prasība. Piesakoties uzņemt skolēnu savā ģimenē, AFS uzņemšanas koordinators detalizētāk iepazīstinās ar visiem nosacījumiem. AFS ir ļoti augstas prasības pēc drošības, tāpēc organizācijas brīvprātīgais dosies uz ģimeni, lai iepazītos ar tās motivāciju, visiem ģimenes locekļiem un sadzīves apstākļiem.

Kas ir viesskolēni?
Latvijā uz laiku no 3 mēnešiem līdz vienam gadam ieradīsies skolēni vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Tie ir jaunieši no ASV, Beļģijas, Indonēzijas, Itālijas, Spānijas, Vācijas, Taizemes, Turcijas un Ungārijas ar īpašu interesi par citām kultūrām. Lai kļūtu par AFS apmaiņas skolēnu, katrā dalībvalstī ir jāiztur atlase, kurā tiek pārbaudīta bērna motivācija, patstāvība, sekmes, kā arī ģimenes gatavība šķirties no atvases uz ilgāku laiku.

Plašāka informācija par konkrētiem skolēnu profiliem atrodama AFS Latvija mājas lapā.

Kāds atbalsts ir viesģimenēm?
AFS par viesskolēnu uzņemšanu ģimenēm nemaksā, kas nozīmē, ka izmaksas par ēdināšanu ir jāsedz ģimenei, uztverot atbraucēju kā savas ģimenes locekli. Tajā pašā laikā AFS sedz izmaksas, kas saistītas ar skolu, transportu un veselību. Skolēna kabatas naudu nodrošina viņa paša īstā ģimene.

Katram skolēnam ir AFS nodrošināta īpaši apmācīta kontaktpersona, kura palīdz iejusties Latvijā, risina domstarpības, kas radušās skolā vai ģimenē, kā arī vienkārši sniedz morālu atbalstu. Tāpat skolēnam būs vairākas AFS organizētas nometnes, kurās kopā ar citiem viesskolēniem un organizācijas pārstāvjiem apmaiņas gads tiek padarīts par padziļinātu starpkultūru pieredzi. Lai bagātinātu uzturēšanās laiku Latvijā, AFS nodrošina arī vairākas ekskursijas mūsu un tuvējo kaimiņvalstu ietvaros.

Kas ir AFS?
AFS ir pasaulē lielākā un pieredzes bagātākā bezpeļņas apmaiņas organizācija skolēniem un pieaugušajiem, kas darbojas vairāk kā 70 valstīs, nodrošinot starpkultūru mācīšanās iespējas. Pirms 100 gadiem II pasaules kara laikā organizāciju izveidoja brīvprātīgie ambulances šoferi, lai palīdzētu karā cietušajiem. Šodien tā izaugusi par desmitiem tūkstošu brīvprātīgo organizāciju, kas izmainījusi dzīves miljoniem skolēnu un ģimeņu.

Kontaktiem:
Tālrunis: +371 25158819, +371 67280646
E-pasts: info.latvija@afs.org

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.