Panākumi Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 6.konferencē

Apsveicam

1.vietas ieguvējus: Valdemāru Reinbergu (11.v.), Vēsmu Asju Kurzemnieci (10.kom.), Alisi Šuliņu (11.soc.), Katrīnu Sproģi (10.soc.)!

2.vietas ieguvējus: Elīnu Antēnu  un  Robertu Hercu (10.kom.), Ievu Lailu Kalniņu un Katrīnu Sakalausku (10.kom.)!

3.vietas ieguvējus: Elīnu Dāviņu un Līvu Vaivodi (10.kom.)!

Atzinības ieguvējus un iespēju piedalīties Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē: Lindu Dauburi (11.kom.), Gerdu Pootu un Lauru Saulāju (10.kom.)!

Paldies skolotājiem  Intai Jorniņai, Litai Vēverei, Ilzei Vilkārsei, Ievai Freidenfeldei, Maijai Lankai un Andrejam Sālzirnim par milzīgo ieguldījumu skolēnu pētniecisko darbu vadīšanā!

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.