Apsveicam!!!

Technik

Jau tradicionāli jaunie dabas pētnieki pulcējas Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes fakultātes E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolā, lai ar saviem pētnieciskajiem darbiem iepazīstinātu žūriju un visus interesentus.

Sveicam konferences laureātus – Mārīti Putnu un Līgu Astru Kalniņu ar pētījumu “Zemgales ciemata ilgtspējas izvērtējumu, izmantojot Eiropas vienotos indikatorus” cilvēkģeogrāfijas sekcijā, savukārt dabas sekcijā suminām Milānu Pālēnu ar darbu “Zīdītāju atstātās pēdas “Būru” mežā”.

Cilvēkģeogrāfijas sekcijā 1.vietu ieguva mūsu skolas 11.kom klases skolniece Mārīte Putna, kura kopā ar Līgu Astru Kalniņu bija izstrādājušas darbu “Zemgales ciemata ilgtspējas izvērtējumu, izmantojot Eiropas vienotos indikatorus”, par kuru žūrija atzina, ka meitenes ir atradušas sev nodarbošanos turpmākajiem 115 gadiem! Tikai četrās no 119 Latvijas pašvaldībām līdz šim veikts Eiropas vienoto ilgtspējas indikatoru novērtējums, ko Eiropas Komisija cenšas izplatīt visās valstīs, lai savstarpēji salīdzinātos.

Dabas ģeogrāfijas sekcijā 1.vietu ieguva 9.kv klases skolniece Milāna Pālēna (“Zīdītāju atstātās pēdas “Būru” mežā”). Par šo panākumu varam būt lepni, jo rezultāts sasniegts konkurencē ar vidusskolēniem. Žūrija augstu novērtēja meitenes pētījumu, kurā dzīvnieciņi pat nenojauta, ka piedalās zinātniskajā eksperimentā un realitātes šovā ar kustību jūtīgajām diennakts kamerām. Uzskaitīti tika jenotu, briežu, stirnu, bebru, jenotsuņu atstātie pēdu nospiedumi, apgrauztie zariņi un pat ekskrementi.

Veiksmīgi savus pētījumus aizstāvēja arī 9.kv klases skolēni Pāvels Beketovs un Gatis Šuliņš ( “Augu daudzveidība Cenas tīreļa purvā”). Žūrija atzina, ka purvs ir kā atvērta grāmata, kurā vārdu vietā aug dažādas indikatorsugas. Ja grāmatā ierakstīti grīšļi, niedres, meldri un puplakši, tad stāsts vēl nav galā un pašreizējam zemajam purvam vēl priekšā krietni pārbaudījumi. Bet, ja esi nonācis līdz vietai, kur aug spilves, dzērvenes, virši un plēsīgās rasenes, tad zini, ka atrodies pilntiesīgā augstajā purvā (kāds Cenas tīrelis arī sākotnēji bijis) un šis stāsts ir beidzies ar laimīgām beigām.

Interesanti savu darbu prezentēja 9.kv klases skolniece Līva Bumbiere (“Gaismas piesārņojums Jelgavas pilsētas centrā, dienas tumšajā daļā”). Žūrija viņas darbā atzīmēja, ka pētniece uzmeklēja savas pilsētas lielākos piesārņotājus – laternas un prožektorus, ar fotokamerā iebūvēto luksometru izmērot to apgaismojumu luksos un sastādot karti.

11.kom klases skolniece Beāte Vilciņa (“Tērvetes Dabas parka apsaimniekošanas ekonomiskie aspekti”) pētnieciskajā darbā atzina, ka

Tērvetes parks tāpat kā visi pārējie dabas un vēstures pieminekļi Latvijā nespēj iztikt bez glābšanas riņķa – valsts atbalsta, ir pēdējais brīdis iemācīties peldēt finanšu jūrā, ko darba autore itin labi pieprot.

Paldies par dalību visiem autoriem un darbu vadītājiem- skolotājām Sibillai Gedvilai un Intai Jorniņai.

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.