Noslēgušās Comenius projekta aktivitātes Spīdolas ģimnāzijā.

No 19. līdz 23.janvārim mūsu skolā viesojās 53 skolēni un skolotāji no Austrijas, Dānijas, Vācijas, Itālijas, Polijas, Anglijas, Turcijas un Francijas, lai realizētu Comenius projektu „Baroque period – our shared European heritage”. Tikšanās laikā skolēni apmeklēja Jelgavas pili, torni un muzeju, devās ekskursijā uz Rundāles pili, iestudēja kopīgu dziesmu un organizēja vokālās mūzikas koncertu.

Vislielāko pateicību gribu izteikt tiem skolēniem un viņu vecākiem, kuri uzņēma pie sevis mājās viesskolēnus, piedalījās koncertā, filmēja un fotografēja pasākumus, gatavoja prezentācijas un organizēja projekta norisi.

PALDIES Katrīnai Titarenko, Katrīnai Tamisārei, Deborai Zemzarei, Emīlijai Bukai, Undīnei Laurītei, Terēzei Peipiņai, Laurai Saulājai, Lindai Kamolai, Vēsmai Asjai Kurzemniecei, Ievai Lailai Kalniņai, Raitim Grundulim, Robertam Kroģerim, Artūram Kurbatovam, Matīsam Ozolam, Līgai Rudzītei, Klintai Gaisai, Gerdai Pootai, Kristai Gaisai, Diānai Žilinskai, Santai Samantai Kroģerei, Aleksandrai Bondarevai, Alisei Šuliņai, Vitai Plivčai, Beatrisei Dinsbergai un šo skolēnu vecākiem par ārzemju jauniešu izmitināšanu savās ģimenēs! Tieši jums vislielākā pateicība un atzinība no visu iesaistīto valstu skolotājiem. Atsauksmes ir pašas labākās.

PALDIES Austrai Apsītei, Tomam Kagainim un Dārtai Galiņai par interesanto un izsmeļošo baroka laika vokālās mūzikas prezentāciju!

PALDIES Robertam Kroģerim, Jānim Grūtupam, Elvim Barkauskim, Edgaram Drustam, Lienei Krūmiņai, Alisei Bērai, Elvai Vaitei, Sintijai Gailumai, Artūram Ābelem un skolas deju kolektīvam par teatralizēto un muzikālo projekta atklāšanas programmu!

PALDIES Austrai Apsītei, Tomam Kagainim, Jānim Grūtupam, Matīsam Ozolam, Dārtai Galiņai un Artūram Ābelem par visskaistāko un emocionālāko  noslēguma koncerta priekšnesumu!

PALDIES Robertam Kroģerim un Romānam Galaiko par aizraujošāko pasākumu vadīšanu!

PALDIES Raitim Žebrovskim un Rihardam Dīcim par pasākumu apskaņošanu un diskotēkas vadīšanu!

PALDIES Rolandam Mendziņam un Robertam Hercam par pasākumu filmēšanu un fotografēšanu!

PALDIES Madarai Vinterei un Lienei Bērziņai par visa projekta aktivitāšu norises organizēšanu! Jūsu darbs ir nenovērtējams.

PALDIES skolotājai Juzefai Blumbergai par deju kolektīva priekšnesumu, skolotājai Dacei Lejējai par atbalstu aktivitāšu organizēšanā  un skolotājiem Elīnai Apsītei, Agijai Pizikai, Endijam un Zanei Rožkalniem par skolēnu priekšnesumu organizēšanu!

Īpašs PALDIES skolotājai Ilonai Spricei par morālo atbalstu un projekta vadīšanas pārņemšanu!

Mēs kārtējo reizi parādījām paši sev un citiem, ka protam uzņemt ciemiņus un darboties tik saliedēti, kā viena liela ģimene.

Vēlreiz PALDIES visiem!!!

Skolotāja Ritma

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.