Neformālās izglītības programma jauniešiem “PilnveidojiES”

No 2014.g. 17. septembrī līdz 2015.g. 27. maijam divdesmit atbildīgiem un motivētiem Jelgavas jauniešiem (15.-25.g.) tiks piedāvāts bez maksas apgūt Neformālās izglītības programmu “PilnveidojiES” (30% teorija un 70% prakse), ko organizē Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde, kas notiks SIP (Sarmas iela 4) vai arī citās vietās, vienu reizi nedēļā, trešdienās no plkst. 15:30- 17:00.

Mērķis: jauniešu zināšanu un prasmju pilnveidošana, viņu iniciatīvu un līdera prasmju attīstības veicināšana, brīvprātīgā darba veikšanas izpratnes un kvalitātes celšana.

Apmācības ilgums ir 49,5 stundas.

Šīs apmācības domātas Tev, ja vēlies:

• iepazīt labāk sevi, esot kopā ar dažādiem cilvēkiem;
• uzlabot prasmes izteikt domas un attīstīt savu ideju, to prezentēt;
• ieklausoties sevī, mācīties domāt, analizēt un pieņemt lēmumus;
• uzzināt, kāda veida prasmju pilnveidošana var palīdzēt Tev sasniegt personīgos mērķus!


Programmas saturs:

1. Es un grupa

· Komandas darbs

· Līderība

· Laika un sevis menedžments

2. Komunikācijas prasmes

· Etiķete

· Runas kultūra

· Viedokļa formulēšanas māksla

· Prasmes diskutēt un pārliecināt

· Izteikšanas un argumentēšanas principu apguve

3. Pasākumu organizēšana un projektu vadība

· Prezentācijas prasmes

· Projektu vadība

· Reklāmas organizēšanas pamati

· Producenta meistarība

· Pasākuma plānošana un organizēšana

4. Kopsavilkums un nākotnes perspektīvas

· Personīga un grupas pilnveidošana

· Koučings

· Izvērtēšana, noslēgums


Programmas apguves rezultātā izglītojamais saņem Apliecinājumu par dalību.

Pretendentiem uz apmācību ir jāaizpilda pieteikuma veidlapu un jānosūta līdz š.g. 15. septembrim uz e-pastu : jelena.grisle@dome.jelgava.lv . Par atlases rezultātiem tiks paziņots katram pretendentam individuāli uz e-pastu 16.09.2014.

Nodarbību grafiks

Nr.p.k. Datums Tēma Stundu skaits, h
1. 17.09., 24.09., 01.10. Ievads, Komandas darbs 4,5
2. 08.10., 15.10. Līderība 3
3. 22.10. Laika un sevis menedžments 1,5
4. 05.11. Etiķete 1,5
5. 12.11 Runas kultūra 1,5
6. 19.11. Viedokļa formulēšanas māksla 1,5
7. 26.11., 3.12. Pasākuma plānošana un organizēšana 3
8. 10.12. Prasmes diskutēt un pārliecināt 1,5
9. 17.12. Izteikšanas un argumentēšanas principu apguve 1,5
10. 07.01., 14.01., 23.01. Prezentācijas prasmes 4,5
11. 28.01., 04.02. Projektu vadība 3
12. 11.02. Reklāmas organizēšanas pamati, jeb producenta meistarība 1,5
13. 18.02., 25.02., 4.03. Pasākuma plānošana un organizēšana 4,5
14. 11.03., 25.03. Darba izvērtēšana, jeb kā nebaidīties no kļūdām 3
15. 01.04., 08.04., 15.04. 22.04. Personīga un grupas pilnveidošana 6
16. 29.04. Koučings 1,5
17. 06.05., 13.05, 20.05. Pasākuma plānošana un organizēšana 4,5
18. 27.05. Izvērtēšana, noslēgums 1,5

Neformālas izglītības programma jauniešiem “PilnveidojiES” tiek īstenota SIP budžeta ietvaros un tās autore – Jeļena Grīsle, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste.

Jeļena Grīsle
Jaunatnes lietu speciāliste
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel: 63022724; 27842165
E-Pasts: Jelena.Grisle@dome.jelgava.lv

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.