Projekta DO.RE.MAT Itālijas partneru vizīte Latvijā

BILDE115.-16.maijā Latvijā viesojās projekta DO.RE.MAT: “Mūzikas metodoloģijas izmantošana matemātikas mācīšanā” Itālijas partneri no Boloņas izglītības un sociālā atbalsta centra ENFAP Emilia Romagna, Boloņas universitātes un Boloņas mūzikas skolas “Lo schiaccianoci”. Vizītes mērķis bija klātienē iepazīties ar projekta skolu – Mārupes vidusskolas un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas pieredzi DO.RE.MAT metodes izmantošanā mācību procesā. 15.maijā Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas pedagogi, skolēni, kā arī projekta pārstāvji no Itālijas un Valsts izglītības satura centra viesojās Mārupes vidusskolā, iepazinās ar skolu un vēroja atklātās matemātikas-mūzikas stundas. Pēc stundām notika saruna ar skolēniem un Itālijas ekspertiem. Metodes autori atzinīgi novērtēja redzēto un uzslavēja Latvijas kolēģus, kuri DO.RE.MAT metodi veiksmīgi piemērojuši esošai mācību programmai un dažādojuši matemātikas mācīšanas paņēmienus. Savukārt skolēni atzina, ka mācību stundas, kurās matemātikas apguvei izmantoja mūziku bija ļoti aizraujošas, vērtīgas un ļāva ne tikai labāk apgūt abus priekšmetus, bet arī satuvināja klases kolektīvu. Vizītes pirmās dienas noslēgumā projekta partneri un pedagogi diskutēja par metodes izmantošanas iespējām, tās stiprajām pusēm un trūkumiem, kā arī apsprieda turpmākās sadarbības iespējas. 16.maijā Valsts izglītības satura centrā notika projekta partneru metodiskās komisijas sanāksme, kurā piedalījās arī abu Latvijas skolu pārstāvji. Diskusija bija veltīta DO.RE.MAT metodisko materiālu un projekta metodoloģijas aprobācijas norises izvērtēšanai. Plānots, ka DO.RE.MAT metodiskās norādes tiks sagatavotas un publicētas VISC mājas lapā nākamā mācību gada sākumā.

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.