Piektdien, 30.maijā, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkotajā pieņemšanā pilsētas svētkos tika pasniegti pilsētas augstākie apgalvojumi. Augstāko pilsētas apbalvojumu „Goda zīme” pasniedza INTAI JORNIŅAI – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas biznesa ekonomisko pamatu un ģeogrāfijas skolotājai par augstu profesionālo meistarību pedagoģiskajā darbā, izciliem izglītojamo sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un pilsētas vārda popularizēšanu.pienemsana 2014 maijs pilsetsvetki 247 «Ziniet, ir liels gandarījums brīžos, kad pienāk uzņēmuma vadītājs un saka: «Pie mums strādā jūsu absolvents. Viņš ir ļoti labs darbinieks.» Mans lielākais devums pilsētai noteikti ir bērniem sniegtā ekonomiskā izglītība. Tagad pieredzi pie mums smelties brauc ne tikai citas Latvijas skolas, bet arī ārzemnieki. Kāpēc man svarīgi ir audzināt ekonomikā gudrus un uzņēmīgus cilvēkus? To diktē mūsdienu dzīve. Kas tad valstij dod naudu? Uzņēmumi un ražotāji. Gribu jauniešos radīt vēlmi pašiem būt uzņēmējiem, ja ne tā, tad vismaz būt ļoti labiem darbiniekiem. Būtiskākais – mani ļoti atbalsta gan darbavieta, gan pilsēta, līdz ar to visu darba mūžu esmu nostrādājusi tikai Jelgavā. Ir labi dzīvot Jelgavā, kas nepārtraukti attīstās! Mūsu pilsēta var lepoties ar daudz centīgiem un godprātīgiem darba darītājiem!»

pienemsana 2014 maijs pilsetsvetki 299Apbalvojums „Goda raksts” tika pasniegts Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas mūzikas skolotājai, jauniešu kamerkora „Mītava” un bērnu vokālā ansambļa „Rotiņa” mākslinieciskajai vadītājai un diriģentei AGIJAI PIZIKAI par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu kultūrā.

Kategorija(s): Konkursi

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.