Cienījamie vecāki!

Ja Jūsu bērna deklarētās dzīvesvietas adrese ir Jelgava un Jūsu bērns ir vecumā no 13-17 gadiem, tad ir iespēja pieteikties nodarbinātībai kādā no vasaras brīvlaika mēnešiem.
13 un 14 gadu vecus jauniešus plānots nodarbināt četras stundas dienā 2 nedēļas;
15, 16 un 17 gadīgos skolēnus sešas stundas 3 nedēļu garumā;

Vērtējot pietiekumus, priekšrocība darba piedāvājumiem tika dota audzēkņiem ar pozitīvu attieksmi pret darbu, ja nav nodarbināts pie cita darba devēja un atbilst vismaz vienam no kritērijiem:

* ir labas sekmes un uzvedība;
* ir aizbildnībā;
* ir no daudzbērnu ģimenes (ģimenē ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni);
* ir no ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss;
* viens vai abi vecāki ir bezdarbnieki.

Nodarbinātības projekts šogad kopumā ilgs no 2.jūnija līdz 22.augustam.

Pietikšanās aktuāla vēl ir līdz 30.aprīlim.

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.