Latvijas kultūras kanons

0022

Jau otro gadu tiek organizēts konkurss vidusskolēniem par Latvijas kultūras kanonu, kas ir izcilāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums. Konkursu finansē un organizē Kultūras ministrija, Latvijas Kultūras akadēmija, Valsts Izglītības satura centrs, socioloģijas un kultūrizglītības asociācija. 15. janvārī Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā norisinājās Zemgales novada konkursa kārta.

Konkursa pirmajā kārtā komandām bija jāizveido savi kultūras kanona vērtību saraksti, iekļaujot tajā trīs vērtības, kas radītas Latvijā otrās brīvvalsts laikā no 1991. līdz 2013. gadam. Būtiski, lai nosauktās vērtības simbolizē nacionālo identitāti un/vai jauniešiem aktuālus kultūras artefaktus savā novadā vai pilsētā, lai vērtības ir zināmas sabiedrībā un lai šīm vērtībām ir potenciāls tikt pārmantotām nākamajās paaudzēs.

1.vietu ieguva Jelgavas Spīdolas ģimnāzija , 2.vietu Tukuma Raiņa ģimnāzija. Abas komandas izvirzītas finālam Rīgā.

Fināls notiks Rīgā, Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājā „Zirgu pasts”, 7. februārī. Desmit novadu  labākās komandas (2 no katra novada) atklās savu skatījumu uz pēdējā divdesmitgadē radītajām Latvijas kultūras vērtībām, argumentēs savu viedokli, pierādot to atbilstību kultūras kanonam, diskutēs un apliecinās savas idejas par kultūras vērtību transformāciju.

Spīdolas ģimnāzijas komanda: Juris Jēkabs Tomašūns (12.soc), Līga Ūbele(11.soc), Edgars Apermanis (12.soc).

Foto: Tedis Teodors Murņikovs

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.