Uzmanību konkurss!

Vai gribi braukt uz Franciju 2014.gada maijā? –  Piedalies projekta logo konkursā!

Mazliet par projektu. Kopš septembra mēneša mūsu skola piedalās kā partnervalsts COMENIUS projektā “The baroque period – our shared European heritage”. Partneri ir no Turcijas, Austrijas,Dānijas,Francijas, Polijas, Latvijas, Itālijas un Vācijas skolām (skolēni vecumā no 12 līdz 19 gadiem). Novembrī ir notikusi pirmā apmaiņas vizīte Austrijā, kur mūsu četras skolnieces ( Alise Šuliņa, Vita Plivča, Līga Ūbele un Aleksandra Bondareva)un divas skolotājas ( Ludmila Pāne un Ilona Sprice) piedalījās aktivitātēs, kas saistītas ar literatūru un teātri. Martā tiek plānota vizīte uz Dāniju, kuras laikā skolēni iepazīsies ar zinātnes sasniegumiem Baroka laikā. Bet tā kā laiks skrien vēja spārniem, ir jāsāk gatavoties arī vizītei Francijā, kur tēma ir māksla. Brauciens tiek plānots maija sākumā.

Kas jādara? Lai varētu izvēlēties projekta dalībniekus,  tiek izsludināts konkurss par labāko projekta logo. Visi, kas vēlas piedalīties, tiek aicināti savas idejas un gatavos logo iesniegt uz A4 lapas sk.Ritmai Tīrumniecei skolas kancelejā līdz 19.decembra pl.10.00. Četriem labāko darbu autoriem tiks piedāvāta iespēja piedalīties projekta aktivitātēs Francijā. Ceļš un dienas nauda tiek segti no projekta līdzekļiem, dzīvošana – Francijas skolēnu ģimenēs.

Esiet atsaucīgi un izmantojiet iespēju!!!

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.