Vidusskolēn!

2014. gada Novadu spēļu sezona ir klāt!
Aicinām Tevi uz Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes organizēto pasākumu – “Novadu spēlēm”.

“Novadu spēles” ir komandu spēle, kuras laikā Tu satiksies ar citu novadu jauniešiem un kopīgā komandu spēlē varēsi izvērtēt sava novada attīstības iespējas, salīdzināt tās ar citu novadu jauniešu redzējumu un kopīgi diskutēt par jauniešu iespējām un lomu sava reģiona un Latvijas nākotnes veidošanā.

Spēlē piedalās novadu komandas (5-8 skolēni), kas skolotāja-konsultanta vadībā sagatavo mājasdarbus – uz pētījumiem balstītus ziņojumus un piedalās erudīcijas konkursā par reģionālās attīstības jautājumiem. Šī gada “Novadu spēļu” tēma – Gudra un inovatīva attīstība manā novadā. Mēs piedāvājam izvērtēt sava novada attīstību no sabalansētas un inovatīvas attīstības koncepcijas perspektīvas. Spēles gaitā komandas apvienosies reģionu darba grupās, lai izstrādātu sava novadu attīstības redzējumu, vadoties pēc šādiem jautājumiem:
– Kādi ir mūsu reģiona un novada attīstības plāni? Vai tie sabalansē inovācijas sociālajā, ekonomiskajā un vides attīstībā?

– Vai dzīves un uzņēmējdarbības vide novadā ir atvērta inovācijām?

– Kādus risinājumus mēs varam piedāvāt, lai veicinātu inovācijas mūsu novadā (sociālajā, ekonomiskajā vai vides attīstībā)?

Lai atrastu atbildes uz šiem jautājumiem, ieteicams ne tikai iepazīties ar zinātnisko literatūru, izanalizēt statistikas datus, bet arī veikt nelielus pētījumus savā novadā (iedzīvotāju aptauju vai intervijas ar vadītājiem, uzņēmējiem, NVO aktīvistiem u.tml.), lai noskaidrotu, kāda ir situācija novadā ar inovācijām sociālajā, uzņēmējdarbības vai vides jomās.

Spēles gaitā Tev būs iespēja ne tikai iepazīt jauniešus no citiem reģioniem, satikt domubiedrus, un piedalīties erudīcijas spēlē un sevi izpaust radoši, bet Tu varēsi arī daudz jauna uzzināt par pētījumiem par reģionu attīstību, iepazīties ar Sociālo zinātņu fakultāti, tās studentiem un mācībspēkiem.

Līdz 2013. gada 15. novembrim, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu: http://www.lu.lv/skoleniem/novaduspeles, skolu komandas var pieteikties “Novadu spēlēm”.

Gaidīsim Tevi mūsu fakultātē 2014. gada 3.janvārī uz “Novadu spēlēm”! Līdzi ņem draugus, labu garastāvokli, patriotismu un svaigas idejas! Katra cilvēka balss ir svarīga Latvijas nākotnei, sevišķi jauniešu redzējums un viedoklis!

LU SZF Socioloģijas nodaļa,

P.S. Par iepriekšējām Novadu spēlēm informāciju atradīsi http://szf.lu.lv/lat/nac-studet/novadu-speles/

Novadu speles_noteikumi_2014

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.