Vecāki apvienojas!!!

1 2 3

Baltijas vecāki apvienojas izglītojošā projektā 10.10.2013

Trīs Baltijas vecāku biedrības „Latvijas vecāku kustība”, „Lietuvas Vecāku forums” un „Igaunijas Vecāku asociācija” uzsākušas vecāku izglītošanās projekta „Open Parents” otro posmu, kas paredz aktīvu vecāku izglītošanos, lai veicinātu veiksmīgu sadarbību ar bērnu izglītības iestādēm un stiprinātu vecāku izaugsmes centru veidošanos visā Latvijā.

Projekta „Open Parents” pirmais posms veiksmīgi noslēdzās 2013. gada maijā, kad 20 aktīvi vecāki no dažādām Latvijas vietām kļuva par vecākiem-līderiem un sāka vietējo vecāku izaugsmes centru veidošanu. Projekta izpētes posmā tika atklāts, ka 74% aptaujāto Latvijas vecāku labprāt apmeklētu mācības, kas ir izstrādātas tieši vecākiem un palīdzētu risināt ikdienas komunikācijas un sadarbības problēmas gan ģimenē, gan skolā. Diemžēl šādas mācības ir pārāk dārgas, nav pieejamas lauku reģionos un bez maksas tiek organizētas tikai sociālā riska ģimenēm. Tādēļ aktīvi vecāki, kuri vēlas stiprināt savu ģimeni un veidot pozitīvas attiecības ar savu bērnu izglītības iestādēm vēl pirms attiecībās ir iestājusies sociālā krīze, apvienojās, lai atbalstītu un izglītotu viens otru.

Projekta platforma ir ļoti aktuāla mūsdienu Latvijā, jo aizvien vairāk vecāku un skolotāju saprot, ka nākotnes sabiedrības labklājības pamatu veidos šodienas radošie, pašapzinīgie un uz sadarbību vērstie bērni. Lai bērniem iemācītu sadarboties, tas vispirms ir jāiemācās pašiem. Bērni skolās pavada lielāko dzīves daļu, tādēļ visefektīvākais sadarbības piemērs, ar ko noteikti būtu jāsāk, ir ģimenes un skolas sadarbība, ko aktualizē arī gandrīz 95% biedrībā „Latvijas vecāku kustība” iesaistītie vecāki un apstiprina lielākā daļa Latvijas progresīvo skolu.

Projekta otrā posma galvenie mērķi ir – turpināt vecāku izglītošanos vairākos līmeņos; izveidot interesentiem viegli pieejamu datu bāzi ar izglītojošiem materiāliem, kontaktiem un sadarbības partneriem, kā arī stiprināt gan vietējo Latvijas, gan Baltijas vecāku tīklu, lai ļautu sadarbības un izglītošanās idejai iet plašumā.

„Open Parents” otrā posma partneri ir biedrības „Lietuvas Vecāku forums” un „Igaunijas Vecāku asociācija”, kas projektā vairāk piedalās kā eksperti, jo abās kaimiņvalstīs vecāku izglītošanās un sadarbība ar skolām ir krietni attīstītāka nekā Latvijā. Visu trīs biedrību līderi kopīgi izstrādās vecāku mentoru programmu, kas ļaus atbalstīt vietējos izaugsmes centrus, veicinot aktīvu darbību un ilgtspējību.

Aktīvie Latvijas vecāki vēl var pieteikties „Open Parents” otrā posma mācībām, lai bez maksas apgūtu prasmes komandas veidošanā un vadīšanā, konfliktu risināšanā, laika plānošanā un pārrunu vadīšanā, kā arī rastu idejas kā sabalansēt dzīves svarīgākās jomas un būt ne tikai veiksmīgiem vecākiem, bet arī aktīviem sabiedrības locekļiem. Īpaši tiek gaidīti vecāki, kas darbojas skolu padomēs, un vecāki, kas vie

Projekts tiek līdzfinansēts no „NordPlus Adult” programmas līdzekļiem, un visi mācību kursi vecākiem ir pieejami bez maksas, taču projektam ir nepieciešams papildus finansējums, tādēļ mecenāti, kas nākotnes sabiedrības labklājības iespēju saredz šodienas izglītotos vecākos un ģimenes – skolas sadarbībā, aicināti finansiāli atbalstīt projekta norisi, ziedojot: biedrība „Latvijas vecāku kustība”, reģ.nr. 40008180096, konta nr. LV92HABA0551031292598, Swedbank.

Aicināti pieteikties arī speciālisti – pedagogi, psihologi, kas centriem neliegtu bezmaksas vai pazeminātas maksas mācības, konsultācijas un izglītojošus materiālus.

Informācija par „Open parents” projektu: www.openparents.lv

Informācija par biedrība „Latvijas vecāku kustība”  www.latvijasvecaki.lv

Projekta vadītāja – biedrības „Latvijas vecāku kustība” valdes priekšsēdētaja Ivita Mauriņa, tālr. 25463263, ivitam@inbox.lv.

Pieteikšanās uz vecāku-līderu mācībām pie projekta nacionālo mācību koordinatores Mārītes Mundures, tālr. 26532273, maritemundure@yahoo.co.uk.

Informāciju sagatavoja Iveta Pavziniuka, biedrības „Latvijas vecāku kustība” valdes locekle, iveta@saulesskola.lv

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.