Bozena 2013.

DSCN9361a No 29.07.līdz 03.08. Dienvidtīroles provincēs pilsētā Bozenā notika XV vispasaules vācu valodas skolotāju kongress. Vairāk nekā 2600 dalībnieki no 110 pasaules valstīm atbrauca uz Tīroli, runāt par situāciju ar vācu valodu viņu valstīs, uzsverot panākumus un analizējot trūkumus un piedāvājot risinājumus. 40 sekcijās skolotāji apsprieda inovācijas pasniegšanas metodikā un varēja smelties iedvesmu no citu kolēģu pieredzes. Pasākumā ietvaros notika arī plaša jauno mācību līdzekļu izstāde, kur vairākas izdevniecības demonstrēja savu produkciju.


DSCN9345a DSCN9358a

Arī Deutsche Welle ir sagatavojusi bagātīgo programmu klāstu, kuru skolotājs var veiksmīgi integrēt savā vācu valodas stundā. Latviju šajā forumā pārstāvēja Rīgas Gētes Institūts, Vācu valodas skolotāju asociācija un es, Jelgavas vācu valodas MA vadītāja un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas vācu valodas skolotāja Ludmila Pāne. Mana darbība norisinājas D1 sekcijā,kuras vadmotīvs bija:’Mācību stundu pētīšana,izvērtēšana, veidošana ‘(Unterricht erforschen, bewerten, gestalten). Šeit es dalījos pieredze, kāda manuprāt ir laba stunda, ar prezentācijas tēmu:”Mācīt un mācīties nozīmē komunicēt”(Lehren und Lernen heisst kommunizieren). Bija labi apzināties, ka ari mūsu pieredzi uztver ar interesi.Vēlos izteikt pateicību par finansiālo atbalstu organizācijai “Deutschauslandsgesellschaft”un DAAD (Deusche Akademische Austausch Dienst)(Vācija), Jelgavas Izglītības Atbalsta fondam, ka arī Jelgavas Spīdolas ģimnāzijai.

DSCN9362a DSCN9363a

Ludmila Pāne

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.