37.Skolēnu Zinātniski Pētniecisko darbu konference

27.aprīlī Rīgā norisinājās 37. Skolēnu ZPD konference, kurā mūsu skolu pārstāvēja 10 darbi, kurus cītīgi par vairāku gadu garumā bija rakstījuši skolas apzinīgākie skolnieki.

Tikai 3 Spīdolas ģimnāzijas skolēni mājās aizveda godpilni iegūtās vietas, jo konkurence šogad bija ļoti spēcīga un visi prezentētie darbi bija augstā līmenī. Šie skolēni ir Raivis Benķītis un Eduards Krastiņš no 10.kom (1.vieta Zemes Zinātņu sekcijā), kuri bija izpētījuši „Pasta salas atpūtas kompleksa plūdu aizsardzību” un Signe Eglīte no 12.kom.klases (3.vieta Ekonomikas sekcijā), kura bija veikusi 3 gadu pētījumu par „Ģimenes budžeta plānošanas palīgrīkiem”. Sveicam skolēnus ar godpilnajām vietām!

Savukārt 28.aprīļa plenārsēdē tika uzaicināti visi konferences dalībnieki, bet it īpaši 1.vietu ieguvēji, kam bija gods vēlreiz prezentēt savu darbu kā labāko konkrētajā jomā. Pētnieciskie darbi bija ļoti dažādi un katrā bija „odziņa”. Piemēram, puisis bija radījis savu valodu „Lengrimols”, kas nozīmē „daudz runāt”, kā arī darbi par tādām aktuālām tēmām kā „Špikošanas izplatība”, „Reklāmu ietekme uz jauniešiem”, „Atsitiena efekta izpausmes mājsaimniecībās” u.c. Visi darbu pārstāvji bija zinoši savā izvēlētajā jomā, un tas ir ļoti apsveicami, ka jaunieši ir ņēmuši savu iniciatīvu un pētījuši izvēlēto problēmu.

Plenārsēdē vēlreiz uzstājās Raivis un Eduards, lai prezentētu savu darbu kā pašu labāko visā Latvijā. (bilde)

Par piedalīšanos Paldies sakām Sigitai un Marikai Raguckām-Ragauskām (12.kom), Marijai Luīzei Zalcmanei (10.kom), Lolitai Dāboliņai (11.vis), Reinim Jēkabam Ozolam (10.kom), Laurai Riekstiņai (11.soc), Kristīnei Vaižulei (11.soc), Sintijai Blūmai (12.soc) un Evai Pričiņai, Kristīnei-Kristai Lejniecei (12.vis).

Sveicam!

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.