Darba iespējas skolēniem vasarā

Jelgavas pilsētas skolēniem vecumā no 13 līdz 15 gadiem tiek piedāvāta iespēja strādāt  iestādēs un kapitālsabiedrībās Jelgavas pilsētā, veicot savam vecumam atbilstošus darbus.

13 un 14 gadus vecus skolēnus plānots iesaistīt darbā 4 stundas dienā divas nedēļas, bet 15 gadīgus skolēnus 6 stundas dienā trīs nedēļas, saņemot darba samaksu par stundām saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr.1096 pusaudžiem noteikto minimālo stundas tarifa likmi – 1,375 lati.

Pieteikties iespējams no 8. līdz 30. aprīlim Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem skolēniem, iesniedzot sociālajam pedagogam pieteikuma anketu (aizpilda skolēns) un apliecinājumu (aizpilda vecāki.)

Sīkāku informāciju var noskaidrot pie sociālā pedagoga Lauras Jomas (e-pasts laura.antonova@inbox.lv).  Vai arī sekojot līdzi informācijai http://jip.jelgava.lv/

pielikums nr.1.: pieteikuma anketa

pielikums nr. 2.: apliecinājums

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.