Apsveicam labākos pētniekus!

20130308175811-IMG_6898p_ZPD_konference_ZRKAC_080313

Noslēgusies 16.pilsētas zinātniski pētniecisko darbu konference. Konferencē piedalījās 95 skolēni ar 69 darbiem. 31 darbs tika iesniegts dabaszinātņu cikla sekcijā. Humanitāro jomu pārstāvēja 21 pētījums, savukārt, sociālo zinātņu tēmas aplūkotas 17 darbos.

Labus rezultātus guva un uz Zemgales konferenci izvirzīti:

1.vieta pedagoģijā Elvis Barkauskis (10.kom)un Romāns Galaiko (10.kom) (skolotāja Inta Jorniņa) . Saņem Jelgavas Skolēnu Domes balvu par pētījuma aktualitāti Jelgavai

1.vieta ekonomikā – Signe Eglīte (12.kom) (skolotāja Inta Jorniņa)

1.vieta zemes zinātnēs Raivis Beņķītis (10.kom) un Eduards Krastiņš (10.kom) (skolotāja Inta Jorniņa),

1.vieta politoloģijā Laura Riekstiņa (11.soc) (skolotāja Gunita Smiltāne)

1.vieta vēsturē – Kristīne Vaižule (11.soc), (skolotāja Gunita Smiltāne)

1.vieta matemātikā – Reinis Jēkabs Ozols (10.kom) (skolotāja Baiba Āboltiņa)

2.vieta mākslā – Eva Pričiņa un Kristīne Krista Lejniece (12.v) (skolotāja Ilze Vilkārse)

2.vieta mākslā – Sintija Blūma (12.soc) (skolotāja Dace Lejēja)

2.vieta pedagoģijā – Elīza Barkāne (12.kom), Dārta Galiņa (10.kom) un Diāna Greiškāne (10.kom) (skolotāja Inta Jorniņa)

2.vieta zemes zinātnēs – Sigita un Marika Raguckas-Ragovskas (12.kom) (skolotāja Inta Jorniņa)

2.vieta vides zinātnēs Lolita Dāboliņa (11.v) (skolotāja Sibilla Gedvila)

3.vieta ekonomikā- Marija Luīze Zalcmane(10.kom) (skolotāja Inta Jorniņa)

Ar labiem rezultātiem savus darbus prezentēja arī:

2.vieta latviešu valodniecībā Laura Vitālija Zinkēviča (10.kom) (skolotāja Daiga Krišāne)

3.vieta bioloģijā – Lelde Bāra (11.v) (skolotāja Sibilla Gedvila)

3.vieta zemes zinātnēs – Roberts Kroģeris (10.kom) (skolotāja Inta Jorniņa)

Atzinība matemātikā Sintija Beāte Boldiševica (10.kom), Zane Poga (10.kom) (skolotāja Baiba Āboltiņa)

Atzinība informātikā – Alīna Sivicka (10.kom) (skolotājs Jānis Indārs)

Atzinība informātikā – Dāvis Pričiņš (11.v) (skolotājs Jānis Indārs)

Atzinība kulturoloģijā – Ilze Bērziņa  (12.kom) (skolotāja Ilze Vilkārse)

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.