ES simulācijas spēle

11.oktobri Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas aktīvākie skolēni devās uz Jelgavas Valsts ģimnāziju, lai piedalītos ES Padomes sēdē, kas notika projekta par „Interaktīvu simulācijas spēļu ciklu vidusskolēniem par ES pārvaldību un Latvijas iespējām tajā” ietvaros. Šis ir Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas kopīgs projekts.

Simulācijas spēļu mērķis ir veicināt Latvijas skolēnu zināšanas par Eiropas Savienības institūcijas darbību. Šogad simulācijas spēles tēma ir „Cīņa pret klimata pārmaiņām, atbalstot atjaunojamās enerģijas”.

Spīdolas ģimnāzija pārstāvēja Eiropas Savienības Padomi. Katrs skolēns izlozes kārtībā kļuva par kādu no 27 Eiropas Savienības dalībvalstu premjerministriem. Katra izlozētā premjerministra uzdevums bija aizstāvēt savas valsts intereses un pieņemt valstij izdevīgākos likumprojektus, kas tika izskatīti šajā sēdē. Sēdi vadīja žurnālists Ansis Bogustovs un 12.v. klases skolnieks Daniels Žoids, kurš kļuva par ES komisāru un izstrādāja likumprojektus.

Pēc trīsarpus spraigā gaisotnē pavadītām stundām Es Padome vienojās par šādiem likumprojektiem:

  1. Noteikt, ka līdz 2020. gadam vismaz 10 % no katrā dalībvalstī reģistrētiem jaunajiem pasažieru auto ir jābūt elektromobīļiem, turklāt 0,5 % no valstī reģstrētā autoparka sastāda CO2 izmešu brīvi transportlīdzekļi.
    2. Noteikt, ka ES subsīdijas elektromobīļa iepirkšanai mājsaimniecības, uzņēmumi vai iestādes drīkst saņemt tikai par ES teritorijā ražotiem elektromobīļiem.
    3. Noteikt, ka elektromobīļu iegādes un/vai infrastruktūras izveides subsidēšana no ES fondiem nedrīkst pārsniegt 50% no kopējām izmaksām. 2020. gadā šī panta formulējums tiks pārskatīts.
    4. Sniegt līdz pat 40 % līdzfinansējumu no ES fondiem ražotnēm, kas ES teritorijā ievieš jaunas elektromobīļu rūpnīcas.
    5. Sniegt līdz pat 25 % līdzfinansējumu no ES fondiem ražotnēm, kas veic jau eksistējošu rūpnīcu pārprofilēšanu uz elektromobīļu ražošanu.

ES Padomes dalībnieki:

Vārds, uzvārds

Klase

Valsts

Nauris Timofejevs 12. kom. Igaunija
Dārta Apsīte 12. kom. Anglija
Liāna Mihailova 12. kom. Austrija
Marika Ragucka 12. kom. Vācija
Sigita Ragucka 12. kom. Malta
Agita Siliņa 12. kom. Beļģija
Elīza Barkāne 12. kom. Nīderlande
Sigita Permina 12. kom. Grieķija
Pēteris Emīls Masteiko 12. kom. Slovākija
Maija Ābele 12. kom. Lietuva
Ilze Okmane 12.kom. Latvija
Ilze Bērziņa 12. kom. Francija
Guntis Zondaks 12. v. Zviedrija
Alvis Mengots 12. v. Rumānija
Gusts Indāns 12. v. Kipra
Kārlis Liepiņš 12. v. Dānija
Mihails Imajevs Terehovs 12. v. Somija
Eva Pričiņa 12. v. Bulgārija
Maija Rozenfelde 12. v. Polija
Linda Knāviņa 12. v. Īrija
Ņina Ivanova 12. v. Spānija
Toms Donis 12.soc. Čehija
Kristiāna Kraukle 12.soc. Slovēnija
Lelde Ēķe 12.soc. Ungārija
Ilze Biļecka 12.soc. Luksemburga
Darja Šokele 11.v. Portugāle
Endija Slivjuka 11.v. Itālija
Daniels Žoids 12.v. Komisārs

12.oktobrī Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā viesojās Jelgavas Valsts ģimnāzijas pieņemtais ES parlaments, kurš arī garu diskusiju laikā vienojās par pieņemtajiem likumprojektiem.

Rakstu sagatavoja: Dārta Apsīte un Liāna Mihailova

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.