UNESCO nedēļa Spīdolas ģimnāzijā

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) no 2012. gada 15. – 19. oktobrim jau otro gadu rīkos UNESCO nedēļu Latvijā, kas šogad būs veltīta diviem zīmīgiem notikumiem – UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” 20. gadadienai un 40. gadadienai kopš pieņemta Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību. UNESCO nedēļā sabiedrība tiks aicināta iesaistīties, lai iepazītu šo programmu pienesumu Latvijai, kā arī lai, sadarbojoties ar UNESCO LNK, apzinātu mūsu pašu nacionālās vērtības un izceltu tās plašākai sabiedrībai.

Šo gadadienu un UNESCO nedēļas ietvaros UNESCO LNK aicināja tās partnerus – mācību iestādes, bibliotēkas, muzejus, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas – u.c. iesaistīties, rīkojot dokumentārā mantojuma un pasaules kultūras un dabas mantojuma apzināšanas, saglabāšanas un popularizēšanas tematiem veltītus pasākumus, mācību nodarbības, izstādes u.tml.

UNESCO nedēļa Spīdolas ģimnāzijā

15.-19.10.

datums

klase

Māc.priekšmets(i)

skolotājs

tēma

Atbildīgie skolēni

15.10.

11.s

kulturoloģija

L.Vēvere

Digitāli saglabātais Latvijas kultūras mantojums

15.10

12.s

Ģeogrāfija/ kulturoloģija

I.Maksimova
I.Vilkārse

UNESCO dabas mantojuma objekti

P.Masteiko
(12.k)

12.s

Ģeogrāfija/ kulturoloģija

I.Maksimova
L.Vēvere

UNESCO kultūras mantojuma objekti

E.Tīrumniece
M.Zariņš

16.10

12.s

Ekonomika/ kulturoloģija

S. Blūma

Kultūras ekonomiskā vērtība

12.s

16.10

10.v

10.k

Ģeogrāfija/ kulturoloģija

I.Maksimova
I.Vilkārse

UNESCO dabas mantojuma objekti

P.Masteiko
(12.k)

16.10 11.s Vēsture: atklātā stunda pilsētas vēstures skolotājiem G.Smiltāne Mīti Latvijas vēsturē

18.10.

12.k

Klases stunda/ kulturoloģija

I. Jorniņa
I. Vilkārse

UNESCO kultūras mantojuma objekti

12.k

Sagatavoja:  Lita Vēvere

t.26466692

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.