Cienījamie Spīdolas ģimnāzijas vecāki un skolēni!

UZMANĪBU! Vecāku kopsapulcei mainīts datums!

Skolas vecāku kopsapulce un klašu vecāku sapulces notiks

29.augustā pulksten 18.00


Svarīga informācija par jauno skolēnu apliecību saņemšanu!

att1No 2012./13. mācību gada visā Jelgavā tiks ieviestas jaunas vienotas „Jelgavas pilsētas skolēna apliecības”, kas vienlaicīgi darbosies kā braukšanas atlaižu kartes pilsētas transportā.

Lai apliecību saņemtu un aktivizētu, skolēniem kopā ar vecākiem vai aizbildņiem skolā tiks nodrošināta iespēja slēgt līgumus. Lai saņemtu jauno Jelgavas pilsētas skolēna apliecību, skolēnam kopā ar vecāku vai aizbildni atbilstoši noteiktajam grafikam ir  jādodas uz skolu, ņemot līdzi personu apliecinošus dokumentus (dzimšanas apliecība un pase).

01a25.augustā un 1.septembrī strādās SEB bankas filiāle, kur līgumu par apliecības izsniegšanu varēs saņemt tie Jelgavas pilsētas bērni, kuri konkrētajā dienā to neizdarīs savā skolā.

Plašāku informāciju par jaunajām skolēnu apliecībām un atlaidēm braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā lasiet: http://www.jelgava.lv/pilseta/zinas/pilsetas-zinas/augusta-beigas-vares-sanemt-jauno-jelgav/

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.