Bija rīts. Mazliet satrauktāks kā parasti. Mazliet sniegbaltāks. Ap Spīdolu mirguļoja daudz mazu svecīšu. Pie skolas aicinoši dega ugunskurs, vilinādams mūs tam tuvoties. Šī gada 20. janvārī, gluži kā katru gadu, atzīmējām barikāžu atceres dienu un atcerējāmies tos, kuri piedalījās 1991. gada janvāra barikādēs.

Tas bija laiks, kad latvieši devās uz Rīgu, lai kopīgiem spēkiem celtu barikādes un nosargātu savu zemi. No malu malām uz Rīgu plūda latvieši, kuros kūsāja spēks un mīlestība. Viņus vienoja kopīgs mērķis – kļūt par sargiem un aizstāvjiem savai Tēvzemei, savai Latvijai. Kopīgi tika pavadītas naktis, dziedot pie ugunskura, jo tas jau mūs visus – latviešus- vieno. Tā ir dziesma, kurā mēs izdziedam savu mīlestību pret Latviju.
Arī mēs – spīdolieši, dziedājām dziesmas, sildījāmies pie ugunskura, baudījām siltu tēju un kopīgi atcerējāmies šo barikāžu laiku. Kopā ar mums bija arī īpaši viesi – Tautas frontes aktīvists un Jelgavas nodaļas vadītājs Imants Geidāns, Tautas frontes aktīvists, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas absolventa tētis Kārlis Rimša, Jurijs Strods un mūsu skolas absolvents Mārtiņš Vadzis.

Pēc atceres pasākuma 11.kom. un 11.soc. bija interesanta tikšanās ar Imantu Geidānu, kuras laikā mēs klausījāmies viņa atmiņās un domās par Latviju. I. Geidāns uzsvēra, ka tā ir mūsu atbildība – noturēt savu Latviju. Latvieši ir neiznīcināmi, tikai ir jāapzinās sava identitāte. Ir jāapzinās uz kuru pusi krustcelēs iet, jābūt mērķtiecīgiem un ir jādzīvo , jo šis ir mūsu laiks! Nobeigumā, atbildot uz jautājumu par latviešu jaunatni, Geidāna kungs šķelmīgi pasmaidīja un sacīja :”Liels prieks par jaunatni, jo tā kļuvusi mērķtiecīgāka un vitālāka! Mums ir tik skaistas meitenes un tik spēcīgi puiši!”

Aicinām arī Jūs, mīļie spīdolieši, padomāt par savu Latviju un kļūt par nākamajiem tās aizstāvjiem!

Sagatavoja Darta Apsite 11.kom.

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.