Apsveicam!

Līdz 2011. gada 20. oktobrim bija jāiesūta darbi  R. Blaumaņa literārās prēmijas 7. konkursam par R. Blaumaņa prozu vai dramaturģiju. Konkursa tēmas bija:

1. Ģimenes tēlojums R. Blaumaņa prozā vai dramaturģijā.

2. R.Blaumanis un laikabiedri (K.Skalbe vai J.Poruks, vai J.Akuraters,  vai Aspazija, vai   J.Jaunsudrabiņš u.c.).

3. „Ceļš iet caur pasauli uz debesīm.” (R.Blaumanis.)

Apbalvošana notika 2011. gada 3. decembrī Ērgļu saieta namā. Mūsu skolniece Dārta Apsīte (11.kom.) ieguva 3.vietu, rakstot par tēmu „Ceļš iet caur pasauli uz debesīm.” Bukletā konkursa veidotāji ietvēruši arī citātu no Dārtas darba: Savu dzīvi centīšos dzīvot tā, lai manas debesis būtu man blakus, lai ikdiena paietu pilna prieku un laimes.” Izsakām milzīgu pateicību Dārtai Apsītei par piedalīšanos un novēlam turmāk veiksmi un vēlmi vēl piedalīties daudzos konkursos.

Paldies skolotājai Antrai Latišai!

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.