Skolā viesojas skolēni un skolotāji no Anglijas un pēta izsūtīto un represēto cilvēku dzīvestāstus.

24. septembra rītā mēs atrodamies Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas konferenču zālē.

Precīzi pulksten 9:00 angļu valodas skolotāja, 10.soc klases audzinātāja Biruta Ķempele atklāj pasākumu.

Zālē ir sapulcējušies aptuveni 30 cilvēki- ģimnāzijas skolēni, skolas administrācija Ilze Vilkārse un Ritma Tīrumniece, 7 kara aculiecinieki- 3 dāmas un 4 kungi, kā arī 10 skolēni un 4 pieaugušie no Ribbledales vidusskolas Anglijā.

birutas_projekts1 birutas_projekts2

Pateicoties skolas un skolotājas senajai draudzībai ar Andreju Deividsonu- skolotāju no Anglijas, atrodamies šeit un tiekam iepazīstināti ar mūsu īpašajiem ciemiņiem- 7 cilvēkiem, kas ir pieredzējuši  2.pasaules karu, izsūtīšanu, , spīdzināšanu , badu. 14 cilvēki ir mērojuši garu ceļu no Anglijas un ir patiesi priecīgi klausīties kara aculiecinieku atmiņu stāstos.

Pēc prezentācijas skolēni izveido piecas grupiņas, kurās ir vismaz viens tulks un intervējamais, kā arī grupiņām pievienojas skolotāji,   aktīvi uzdodot jautājumus un palīdzot tulkot liecības.

Intrvijas tiek ierakstītas diskos, lai arī citi skolēni Anglijā varētu papildināt savas zināšanas vēsturē un iegūtās zināšanas netiktu aizmirstas.

Lai arī uztraukums ir jūtams visām trim pusēm , proti- intervētājiem, intervējamajiem un tulkotājiem, atmosfēra atdzīvojas līdz ar pirmajiem jautājumiem.

Mūsu cienījamie viesi ir rūpīgi gatavojušies intervijai un līdzi paņēmuši grāmatas, attēlus, avīžu izgriezumus un dažādus dokumentus, kas atdzīvina katru izteikto vārdu.

Intervijas nav tikai jautājumi un atbildes, reiz sākuši stāstīt, šie  daudz piedzīvojušie ļaudis nespēja apstāties- redzēju, kā viņi iztēlojas toreiz notikušo un piedzīvoto, pa reizei iesmejoties, pa reizei notraucot asaras. Redzēju pārdzīvojumā piesitas dūres…

Visu vērojot no malas, saprotu, cik ļoti skolēni ir ieinteresēti sirmgalvju stāstītajā. Gan angļu, gan mūsu pašu skolēnu guvums ir nenovērtējams.Dzirdētais nespēj atstāt kādu vienaldzīgu.

Erna Krēģeres kundze ar savu stāstījumu ļoti aizkustināja visus, kam bija iespēja piedalīties šajā intervijā. Dodoties mājās, viņa ar laipnu smaidu mūs uzaicināja viņu apciemot un turpināt sarunu par šo tēmu.

Skolotāja B. Ķempele sirsnīgi pateicās ļaudīm par interviju un lūdza izvērtēt šo notikumu. Priecājamies,  ka visu dalībnieku vērtējums bija pozitīvs. Šī diena esot bijis kā vēl viens piedzīvojums viesu garajā mūžā..

Skolēni no Anglijas apgalvoja, ka intervijas bija tiešām noderīgas, jo savā valstī par notikumiem Latvijā viņi var uzzināt tikai vēsturnieku viedokļus, bet šeit viņi iepazinās ar cilvēku stāstījumiem par to, kas patiešām notika.

Ģimnāzijas skolēni visi kā viens apgalvoja, ka viņiem bija vienreizēja iespējas papildināt savas zināšanas gan angļu valodā, gan vēsturē.

Mūsu skolas direktore un skolotāja R.Tīrumniece un skolotājas no Ribbledales skolas pie kafijas tases apmainījās zināšanās un pieredzē par skolu vadību sistēmām.  Kā pateicību par gatavošanos un piedalīšanos šajās intervijās, Andrejs Deividsons uzaicināja  kara aculieciniekus, kā viņš pats smaidot teica: „To the best meal ever!”. J

Pēcpusdienā angļu viesi devās uz Meža kapiem, apmeklēja  COMMON WEALTH GRAVEYARD  un  ebreju iznīcināšanas piemiņas vietas. Viņus pavadīja un informēja vēsturnieks A. Tomašūns, mūsu klasesbiedra Jura tētis.

Cerams, ka multikuturāli projekti turpināsies!

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.