Atzīmējam Eiropas valodu dienu.

Eiropas Padome proklamēja 2001.gadu par Eiropas valodu gadu. Kopš tā laika ik gadu 26.septembris tiek uzskatīts par Eiropas valodu dienu.

Eiropas valodu dienas mērķis ir Eiropas valodnieciskas daudzveidības svinības un vairāku valodu zināšanu atbalstīšana. Valodu zināšanas palīdz cilvēkiem ne tikai saprasties savā starpā, bet arī pārvarēt kultūras barjeras. Arvien vairāk globalizējošajā sabiedrībā vairāku valodu pārzināšana nozīmē vairāk iespējas – darba iespējas, studiju iespējas, labākas dzīves iespējas gan savā valstī, gan ārzemēs. Eiropā ir vairāk nekā 200 valodas, 23 no tām ir ES oficiālas valodas. Dažādu valodu zināšana atver durvis un nozīmē mobilitāti.

26.septembrī arī mūsu skolā atzīmējām Eiropas valodu dienu. Pasākuma dalībnieki klausījās Dina Rīda izpildījumā Eiropas Savienības himnu „Oda priekam” spāņu valodā. Atsevišķi dalībnieki deklamēja šo Šillera dzejoli gan vācu, gan angļu valodās.

Pasākuma otrajā daļā skolēni deklamēja romantiskos dzejoļus:

Gēte – „Mignona”, „Meža ķēniņš”

Heine – „Loreley”

Šillers – „Cimds”

Gēte – „Mailied”

Puškins – «Я помню чудное мгновенье»

Paldies pasākuma dalībniekiem, kuri uzstājās ar dzejas deklamēšanu četrās valodās un skolotājiem, kuri atbalstīja skolēnus pasākumā!!!

Pasākuma dalībnieki:Kristīne Vaižule, Kristīne Remicāne,Silvestrs Nastevičs,Elīza Burmistre,Edgars Apermanis, Madara Ivanova, Zane Ostrovska, Maija Rozenfelde, Kristaps Krūze, Mārcis Grundulis,Juris Tomašūns, Laura Černovska, Evita Streļadkina, Kristiāna Labore, Sabīne Daukuļe, Zane Sāviča, Ieva Tīrumniece, Artūrs Liflands.

Skolotāji: Vita Krūmiņa, Olga Čerkovska, Antra Latiša, Daiga Krišāne, Biruta Kamša, Maruta Gāle, Ilona Sprice, Laura Kalniņa, Ludmila Pāne

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.