Par skolēnu starptautisko mācību firmu gadatirgu

starptautiskais tirdzins2 Apsveicam SMF „Frasko” ( Viktorija Piņavska, Margarita Romela),  SMF Ocean in the Bottle ( Ieva Damberga, Signe Strikmane), SMF BeBoss( Marta Šaliņa, Vitālijs Silins, Ksenija Maslova)  , SMF Wild’n’out ( Kristaps Kurlovičs, Robijs Dirnēns, Juris Leonovičs),  SMF TOGO ( Inita Ragucka- Ragovska, Inga Ločmele, Gatis Baimanovs)    ar izciliem panākumiem starptautiskajā skolēnu mācību firmu festivālā. Paldies brīvprātīgajiem no 9.kom, 10.kom, 12.kom, skolas skatuves runas grupai, franču teātrim un skolas ansamblim, 11.kom klases skolniecei Artai Useļonokai (prezentāciju izveide), skolas laborantēm.

 5.martā Jelgavā notika starptautiskais skolēnu mācību firmu festivāls. Skolēni tirgojās TC “Pilsētas pasāža” , vakarā notika balle Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Pasākumā piedalījās 109 Skolēnu mācību firmas no 6 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Norvēģijas un Nīderlandes, tādējādi pulcējot 500 dalībniekus, kuri Festivāla laikā sacentās par iespēju piedalīties SMF Nacionālajā finālā, šī gada aprīlī.

Junior Achievement – Latvija (JAL), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA)  un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas organizētajā Starptautisko Skolēnu mācību firmu Festivālā, kurš norisinājās šī gada 5. martā Jelgavā, atzīstamus rezultātus guvušas Latvijas Skolēnu mācību firmas, kuras pierādīja savu ideju konkurētspēju Eiropas līmenī.

SMF vērtēja kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija LIAA, JAL, Swedbank, Jelgavas pilsētas domes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, airBaltic pārstāvji, Jelgavas Rotary kluba, kā arī veiksmīgu uzņēmumu vadītāji no Jelgavas un Rīgas. Skolēnu mācību firmas tika vērtētas 4 nominācijās – Inovatīvākais produkts, Kvalitatīvākais produkts, Sociāli atbildīgākā SMF un Labākā pārdošanas komanda. (no Junior Achievement mājas lapas)

S T A R P T A U T I S K Ā  S K O L Ē N U

M Ā C Ī B U  F I R M U  F E S T I V Ā L A  U Z VA R Ē T Ā J I

Nominācija s

Sociāli atbildīgākā – SMF Frasko Dekoratīvas preces

Sociāli atbildīgākā – SMF Ocean in the Bottle PET pudeļu pārstrāde

Simpātiju balvas

Kelle Expo –SMF BeBoss Metodiskie materiāli

Pilsētas pasāža –SMF BeBoss Metodiskie materiāli

Red Bull –SMF Wild’n’out Fanu atribūtika

Zemgales ziņas –SMF Ocean in the Bottle PET pudeļu pārstrāde .

Hercoga Jēkaba klubs –SMF BeBoss Metodiskie materiāli

Hercoga Jēkaba klubs –SMF TOGO Rotaslietas

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.