No skolēna par studentu

Ance Krūmiņa,
Biznesa augstskolas Turība
Sabiedrisko attiecību fakultātes 1.kursa studente,
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas absolvente

Pirmais solis skolas telpās ir jaunas dzīves sākums. Pirmā atbildība, pirmie klasesbiedri, pirmā skolotāja. Pamatskolai un vidusskolai seko, iespējams, nozīmīgākā izvēle – augstskola.

Ne visi jaunieši apzinās izglītības nepieciešamību un tās pielietojumu. Tagad izglītības sistēma mudina arī uz praksi un iemaņu apguvi konkrētā profesijā. Pierādījies, ka cilvēki, kuri saņem augstāko izglītību ne vienmēr ir gatavi startēt darba tirgū – trūkst praktisko zināšanu un pieredzes. Tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc vairums cilvēku kļuva par melnā darba darītājiem ārvalstīs.

Amumssesija_1

Taču ceļā uz augstāko izglītību ir arī mācību darbs, kurš ļoti lielā mērā ievirza mūsu karjeras kāpnes jau no vidusskolas. Skola ieliek pamatus gan zināšanās, gan ētikas jautājumos. Tāpēc svarīgi, lai to skolēns to izmantotu. Bet cik lielā mērā vidusskolai būtu jāveido šī pieraduma pēctecība – patstāvīgums, laika plānotspēja, atbildība? Vai augstskolā pasniedzēju uzdevums pirmajos kursos ir cīnīties ar vidusskolā ielaistajiem robiem mācību sistēmā, nemaz nerunājot par zināšanām?

Jau absolvējot Jelgavas Spīdolas ģimnāziju (JSĢ) varēju tikai nojaust, cik daudz esmu ieguvusi tur pavadīto astoņu gadu laikā, taču, uzsākot mācības Biznesa augstskolā Turība, ar divkāršu lepnumu varu teikt: „Es mācījos spīdolā!” Un mani saprot un novērtē gan jelgavnieki, gan studiju biedri. Tie ir skolotāji, kuri neaprobežojas ar mācību vielas iekalšanu un skolēnu neierobežo – tev ir iespēja un nepieciešamība darboties ārpus mācību grāmatām un darba burtnīcām. Tikai ej un dari, jo skola ir atvērta tavām pārdrošākajām idejām un fantāzijām. Spīdolas laikā uzrakstīti un godam aizstāvēti astoņi zinātniski pētnieciskie darbi – ar dažiem gājis grūtāk, citi izpelnījušies atzinību gan pilsētā, gan Latvijā. Tagad tos izmantoju dažādu radošo darbu veikšanai augstskolā. Pareizo izvēli izdarīju jau pēc devītās klases, kad vidusskolā uzsāku mācības Sociālo zinātņu virziena klasē. Kaut gan bieži vidusskolās ir iespēja mācīties speciālajās novirzienu klasēs, tomēr praksē nereti nākas sastapties ar situāciju, ka šie virzieni nepilda savu specializēto funkciju un ir vispārīgi. JSĢ ir perfekti izstrādāta Sociālo zinātņu programma, kuras rezultātā, ielikti daudzpusīgi pamati vēsturē, politikā, filozofijā, kultūras vēsturē, valodās un pētniecībā, kamdēļ atvieglotas mācības augstskolā.

Nav labākas apziņas par to, ka ceļā uz augstāko izglītību esi izvēlējies pareizo augstskolu un pareizo specialitāti. Biznesa augstskolas Turība Sabiedrisko attiecību programma ir lielisks turpinājums Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas Sociālo zinātņu virzienam. Skola, ar sakārtotu struktūru, ar mērķiem un vīziju, kas tiek īstenota no gada uz gadu. Šeit redzi, kur aiziet tevis ieguldītie resursi – lekciju kvalitātē, komfortablā skolas vidē, mācību materiālos, moderni aprīkotajās auditorijās, bibliotēkā un šo sarakstu varētu turpināt. Atraktīvo un atvērto pasniedzēju lekcijās iegūtās zināšanas varu izmantot dažādos sabiedrisko attiecību projektos, kuru realizāciju jau varēs piedzīvot nākamajā pusgadā. Studiju ietvaros tapusi arī šī publikācija, taču galvenā ir apziņa, ka nekas nav neiespējams. Mērķiem jābūt lieliem, taču izmērāmiem un sasniedzamiem. Neaptverama ir patriotisma sajūta jau no pirmās dienas – to uztur gan esošie studenti, gan mācībspēki. Un pamatoti.

Mana vidusskola, robus mācību sistēmā, atstājusi nav – tas ir lielākais ieguvums. Vidusskolā vecākajās klasēs būtu jānodrošina daļēja augstskolas sistēma, lai augstākās izglītības iestādēs nebūtu jāsaskaras ar negatīvu mācību procesa pēctecību, kas kavē zināšanu un prasmju ieguvi. Skolēniem ir svarīgi saprast nepieciešamību pēc patstāvīguma, atbildības, vajadzības savu laiku un darbus plānot pašam. Sistēmu var sākt veidot skolotājs, bet attīstību ir jāveicina pašam skolēnam. To varam panākt, ne vien ar pedagogu palīdzību, bet arī esošajiem studentiem iedvesmojot skolēnus ar stāstiem, par savu pieredzi vidusskolā un augstskolā.

Skolēn, esi pozitīvs un atvērts – ņem pretim to, ko skola un skolotāji tev piedāvā. Izmanto iespējas, mācies un izvirzi mērķus un centies tos sasniegt. Lai cik pārdroši tie būtu, nekas nav neiespējams!

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.