UZMANĪBU!! UZMANĪBU!!

Tā kā Jelgavas pilsētā ir izsludināta gripas epidēmija, Spīdolas dienas svinīgais pasākums 30.janvārī pl.14.00 kultūras namā un Spīdolas dienas balle pl.18.00 skolas zālē ir atcelti uz nenoteiktu laiku.

Skolas administrācija.

c Comments Off

Sācies Spīdolas ģimnāzijas 25. jubilejas gads!!!!

Gatavojamies 25. Spīdolas dienai!!!!

spidola20

Skolā pat brīvdienās vairs nav mierīgi -  tiek spēlēts, dejots, dziedāts un  gleznots!!! Tiek nestas olas( atceries, katram viena jāatnes) un ievārījuma burciņas – top skolas dzimšanas dienas torte!!!

30.janvāri, Jelgavas kultūras namā, viss sāksies ar skolas mākslas studijas izstādes “Spīdolas sapnis par Jelgavu” atklāšanu, plkst.13.00.

Plkst. 14.00 lielais Spīdolas dienas svētku koncerts “Spīdolas sapnis par Jelgavu”, pēc kura kopīga tortes baudīšana!

Lai mums izdodas!!!

c Comments Off

Noslēgušās Comenius projekta aktivitātes Spīdolas ģimnāzijā.

No 19. līdz 23.janvārim mūsu skolā viesojās 53 skolēni un skolotāji no Austrijas, Dānijas, Vācijas, Itālijas, Polijas, Anglijas, Turcijas un Francijas, lai realizētu Comenius projektu „Baroque period – our shared European heritage”. Tikšanās laikā skolēni apmeklēja Jelgavas pili, torni un muzeju, devās ekskursijā uz Rundāles pili, iestudēja kopīgu dziesmu un organizēja vokālās mūzikas koncertu.

Vislielāko pateicību gribu izteikt tiem skolēniem un viņu vecākiem, kuri uzņēma pie sevis mājās viesskolēnus, piedalījās koncertā, filmēja un fotografēja pasākumus, gatavoja prezentācijas un organizēja projekta norisi.

PALDIES Katrīnai Titarenko, Katrīnai Tamisārei, Deborai Zemzarei, Emīlijai Bukai, Undīnei Laurītei, Terēzei Peipiņai, Laurai Saulājai, Lindai Kamolai, Vēsmai Asjai Kurzemniecei, Ievai Lailai Kalniņai, Raitim Grundulim, Robertam Kroģerim, Artūram Kurbatovam, Matīsam Ozolam, Līgai Rudzītei, Klintai Gaisai, Gerdai Pootai, Kristai Gaisai, Diānai Žilinskai, Santai Samantai Kroģerei, Aleksandrai Bondarevai, Alisei Šuliņai, Vitai Plivčai, Beatrisei Dinsbergai un šo skolēnu vecākiem par ārzemju jauniešu izmitināšanu savās ģimenēs! Tieši jums vislielākā pateicība un atzinība no visu iesaistīto valstu skolotājiem. Atsauksmes ir pašas labākās.

PALDIES Austrai Apsītei, Tomam Kagainim un Dārtai Galiņai par interesanto un izsmeļošo baroka laika vokālās mūzikas prezentāciju!

PALDIES Robertam Kroģerim, Jānim Grūtupam, Elvim Barkauskim, Edgaram Drustam, Lienei Krūmiņai, Alisei Bērai, Elvai Vaitei, Sintijai Gailumai, Artūram Ābelem un skolas deju kolektīvam par teatralizēto un muzikālo projekta atklāšanas programmu!

PALDIES Austrai Apsītei, Tomam Kagainim, Jānim Grūtupam, Matīsam Ozolam, Dārtai Galiņai un Artūram Ābelem par visskaistāko un emocionālāko  noslēguma koncerta priekšnesumu!

PALDIES Robertam Kroģerim un Romānam Galaiko par aizraujošāko pasākumu vadīšanu!

PALDIES Raitim Žebrovskim un Rihardam Dīcim par pasākumu apskaņošanu un diskotēkas vadīšanu!

PALDIES Rolandam Mendziņam un Robertam Hercam par pasākumu filmēšanu un fotografēšanu!

PALDIES Madarai Vinterei un Lienei Bērziņai par visa projekta aktivitāšu norises organizēšanu! Jūsu darbs ir nenovērtējams.

PALDIES skolotājai Juzefai Blumbergai par deju kolektīva priekšnesumu, skolotājai Dacei Lejējai par atbalstu aktivitāšu organizēšanā  un skolotājiem Elīnai Apsītei, Agijai Pizikai, Endijam un Zanei Rožkalniem par skolēnu priekšnesumu organizēšanu!

Īpašs PALDIES skolotājai Ilonai Spricei par morālo atbalstu un projekta vadīšanas pārņemšanu!

Mēs kārtējo reizi parādījām paši sev un citiem, ka protam uzņemt ciemiņus un darboties tik saliedēti, kā viena liela ģimene.

Vēlreiz PALDIES visiem!!!

Skolotāja Ritma

c Comments Off

Uzmanību, aktīvie un darbīgie jaunieši!

Rotasim_A2-02

Izsludināts konkurss Latvijas Republikas simtgades jauniešu rīcības komitejas izveidei

Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Kultūras ministriju iecerējusi izveidot Latvijas Republikas simtgades jauniešu rīcības komiteju, kas veicinātu jauniešu aktīvu iesaisti, plānojot un īstenojot Latvijas simtgades svētku programmu, kā arī veicinātu jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un svētku organizēšanā.
Konkursam līdz 26. janvāra plkst. 12.00 aicināti pieteikties jaunieši un speciālisti, kam ikdienas darbs ir saistīts ar bērnu un jauniešu auditoriju un ko raksturo tādas īpašības kā pašiniciatīva, piederības sajūta Latvijas valstij, spēja strādāt patstāvīgi un rezultatīvi. Konkursa pretendentam jāpiemīt īpašībām, kas nepieciešamas viedokļa līderim, kā arī jābūt sabiedriski aktīvam vietējā, nacionālā vai starptautiskā mērogā. Konkurss norisināsies divās kārtās: pirmajā kārtā pretendentam ir jāiesūta pieteikuma anketa un CV, otrajā kārtā pretendenti tiks aicināti uz pārrunām, kas notiks 29. un 30. janvārī. Lasīt vairāk…

c Comments Off

Cienījamie 9.klašu vecāki!

Matemātikas skolotājas aicina jūs uz sarunu-konsultāciju par matemātikas izmēģinājuma eksāmena rezultātiem un gatavošanos 9.klases noslēguma Valsts pārbaudes darbam.
Sapulce notiks ceturtdien, 22.janvārī plkst. 17.30 (27.kabinetā).

c Comments Off

Comenius projekts Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā

2015.gada 19.-23.janvārim skolā norisināsies Comenius projekta „The baroque period – Our shared European heritage” aktivitātes. Pie mums ieradīsies 53 skolēni un skolotāji no Anglijas, Austrijas, Dānijas, Francijas, Itālijas, Vācijas un Turcijas. Tikšanās tēma ir baroka laika vokālā mūzika.  Projekta dalībniekiem plānotas ekskursijas pa Jelgavu un Rundāles pili, baroka laika vokālās mūzikas koncertlektorijs un dalībvalstu vokālās mūzikas koncerts.

c Comments Off

Uzmanību baroka projekta dalībniekiem!

Mīļie skolēni! Aicinu visus, kuri ir iesaistīti ārzemju skolēnu izmitināšanā baroka projektā , uz sanāksmi 13.janvārī pl.9.55 bibliotēkas lasītavā. Sniegšu informāciju par projekta aktivitātēm, iedošu informatīvo vēstuli vecākiem un uzklausīšu jūsu priekšlikumus.

skolotāja Ritma

c Pievienot komentāru

Vecāku diena 2015.gada 14.janvārī.

Cienijamie vecāki!

2015.gada 14.janvārī pl.15.30 – 18.30 Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā tiek organizēta Vecāku diena. Būs iespēja individuāli tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem un skolas administrāciju. Būsiet ļoti gaidīti.

pl.18.00 Ģimnāzījas padomes pārstāvji tiek gaidīti mazajā datorklasē uz Ģimnāzijas padomes sēdi.

Skolas administrācija

c Comments Off

Eksaktā nedēla

Piezīmes:

Galvas rēķini matemātikā 7.-12. klašu skolēniem mācību stundu laikā
Konkursi fizikā 9.klašu skolēniem mācību stundu laikā

Apbalvošana pirmdienā ( 19.01.2015.)

c Comments Off

Bioloģijas 37. olimpiādes 2. posma rezultāti

Olimpiāde notika Jelgavā, 2014. gada 28. novembrī.
Apsveicam ar panākumiem!
Olimpiādes rezultāti:

1.vieta. Madarai Ratniecei –10.v. klase.
2.vieta. Mārtiņam Robežniekam – 9.kom. klase.
2.vieta. Klintai Madarai Greilihai – 9.kom. klase.
2.vieta. Vitai Plivčai – 11.v. klase.
3.vieta. Loretai Rozenfeldei – 11.v. klase.
3.vieta. Leldei Valtnerei – 12.v. klase.
Atzinība. Lindai Pīpkalējai –10.v. klase.

Paldies par piedalīšanos: Diānai Gavarei(12.v.), Angelīnai Gavrilovai(10.v.), Viesturam Liniņam(10.v.), Krisiānai Kalniņai(9.kv.)!

Mārtiņam Robežniekam(9.kom.) un Klintai Madarai Greilihai(9.kom.) ir uzaicinājums piedalīties valsts bioloģijas olimpiādes 3. posmā no 21.01.-23.01.2015. Novēlam veiksmi un spēku gatavošanās procesā!

Skolotāja:Sibilla Gedvila.

c Comments Off