Palīdzība ārkārtas situācijas laikā!

Palīdzība ārkārtas situācijas laikā!

26. marta Jelgavas pilsētas domes sēdē tika nolemts sniegt atbalstu ēdināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru ģimenes ir finansiāli ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze.

Pārtikas paka izglītojamam tiks piešķirta TIKAI ārkārtējās situācijās, ja ģimeni ir ietekmējusi Covid -19 izraisīta krīze.

Pārtikas paka būs 12,00 euro apmērā un katru nedēļu tiks izsniegta ģimenei.

Lai saņemtu pārtikas paku, lūdzu, aizpildiet pielikumā pievienot iesniegumu. Elektroniski to nosūtīt sociālajam pedagogam Kristai Zegnerei e-pastā- krista.zegnere@inbox.lv vai e-klasē.

Iesniegumu ir iespējams aizpildīt arī skolā pie dežuranta.

Domes lēmums

vecaku iesniegums atbalstam

c Komentāri ir izslēgtiPalīdzība ārkārtas situācijas laikā!

Tālrunis ārkārtas saziņai 25612224

c Komentāri ir izslēgti

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija teātra trupa “Spīdolēni” sveic visus Starptautiskajā Teātra dienā! Mūsu pirmais video kopdarbs, tapis attālinātas mācīšanās 1.nedēļā

c Pievienot komentāru

Ieteikumi skolēniem attālinātas mācīšanās plānošanai, organizēšanai, dokumentēšanai un pārraudzībai

 

 1. Lai tu varētu pārraudzīt un savlaicīgi veikt uzdotos darbus, izveido datorā savu mācību portfolio, grupējot pa mācību priekšmetiem, piemēram (skat.1.att.)
 2. Lai nepārslogotu e-klasi, un tu nebūtu atkarīgs no interneta, iekopē uzdotos darbus, uzdevuma noteikumus un mācību materiālus, norādītās saites savā datorā izveidotajā mapē.

 1. Lai skolotājs varētu atpazīt Tavu e-pastā nosūtīto darbu, nosauc dokumentu ievērojot noteiktu principu, piemēram: BerzinaL_7k_angl_23_03     KalninsA_11s_mat_24_03
 2. Neaizmirsti uz darba lapām norādīt savu vārdu un uzvārdu, piemēram, galvenē/kājenē (header/footer).


 

c Pievienot komentāru

RĪKOJUMS

Pamatojoties uz 2020.03.12. MK rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā tiek pārtraukts mācību process klātienē. No 23.03.2020.  mācības tiek organizētas attālināti.

Visa attālināto mācību informācija būs pieejama skolas mājaslapā un e-klasē.

Instruktāža JSVĢ skolēniem attālinātām mācībām

 1. Seko savam mācību grafikam.
 2. Katru rītu līdz plkst.9.00 e-klases pastā vai dienasgrāmatā saņemsi veicamo darbu, darba veikšanas nosacījumus un vērtēšanas kritērijus.
 3. Veiktos darbus (vai norādīto darba daļu) iesūti skolotājam līdz 16.00, bet ne vēlāk kā līdz kārtējās dienas beigām.
 4. Ja dienas plānotais darbs netiks iesūtīts dienas laikā, e-žurnālā parādīsies ieraksts “n”, kas tiks uzskatīts par neattaisnotu kavējumu un nākamajā dienā skolotājs sazināsies ar taviem vecākiem.
 5. Ārkārtas gadījumos (slimība, interneta, datora, elektrības problēmas) sazinies ar priekšmeta skolotāju un vienojieties par tālāko rīcību (informē audzinātāju).
 6. Ja kāda no skolotāja uzdotajām darbībām nav saprotama vai to neproti veikt, sazinies ar skolotāju e-klases pastā un skolotājs tev atbildēs (rakstiski vai telefoniski).
 7. Ja pēc tava darba saņemšanas skolotājs saprot, ka darbu esi veicis nepareizi vai neesi parādījis izpratni par apgūstamo tēmu, skolotājs ar tevi sazināsies un jūs vienosieties par turpmāko sadarbību un papildus veicamajiem uzdevumiem (attālināta konsultācija).

Ieteikums:

 • Izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi!
 • Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību.

 

Instruktāža JSVĢ vecākiem attālinātu mācību veiksmīgai norisei

 1. Sekojiet, lai jūsu bērni atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā.
 2. Ja skolēns neveiks un neiesūtīs attiecīgajā dienā plānotos darbus, skolotājs e-žurnālā veiks ierakstu “n” (neattaisnots kavējums) un sazināsies ar jums.
 3. Par ārkārtas gadījumiem (slimība, interneta, datora, elektrības problēmas) informējiet klases audzinātāju.

Ieteikumi:

 • Lai jums būtu izpratne par mācību procesa organizāciju, lūdzu iepazīstieties ar “Instruktāža skolēniem attālinātām mācībām”.
 • Parūpējieties, lai jūsu bērns neapmeklē sabiedriskas vietas un netiekas ar citiem cilvēkiem.
Direktore                                                    I.Vilkārse

 

c Pievienot komentāru

Brīvlaiks!!

ARĪ 12. klases dodas pavasara brīvdienās no 16.-22. martam!

Informējam, ka esošajā situācijā, kad 12. klasēm ir pārcelta svešvalodu eksāmenu kārtošana uz 2020. gada maiju, NĀKAMAJĀ NEDĒĻĀ 12. klases skolēni dodas pavasara brīvdienās kopā ar pārējiem skolēniem.

Visa aktuālā informācija tiks ievietota VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.

c Komentāri ir izslēgtiBrīvlaiks!!

Svarīgi!

Ņemot vērā veiktos Ministru kabineta grozījumus 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, informējam, ka centralizēto svešvalodas eksāmenu norise 12.klasēm ir pārcelta uz 2020.gada maiju.

c Komentāri ir izslēgtiSvarīgi!

c Komentāri ir izslēgti

Tiešraide!

Piektdien, 13. martā 15.30  mūsu “YouTube” kanālā  tiešraidē būs saruna ar skolas direktori Ilzi Vilkārsi par skolas rīcību sakarā ar Covid-19 vīrusu.  Varēsiet uzdot jautājumus.

c Komentāri ir izslēgtiTiešraide!

Skatuves runas konkurss

11.martā notika Zemgales reģiona skolēnu skatuves runas konkurss. Mūsu meitenēm izcili panākumi: Evelīnai Annijai Belozerovai (9.soc.) – 1.pakāpe un Alīnai Bartkevičai (12.soc) – Augstākā pakāpe. Apsveicam!!!

c Komentāri ir izslēgtiSkatuves runas konkurss