Uzņemšana

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā
2018./2019.m.g. uzņems skolēnus 7.-10. klasēs trīs izglītības virzienos
Uzņemšana 7. klasēs: 
Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) programmā:
Komercvirzienā, Sociālā virzienā, Vides virzienā.

1.jūnijā plkst. 10.00 iestājpārbaudījums, (reģistrēšanās no 9.30)
no 1. līdz 8.jūnijam uzņemšanas pārrunas.
Uzņemšana 10. klasēs: 
Vispārējās vidējās izglītības:
Profesionāli orientētā virziena  programmā (komerczinības),
Humanitārā un sociālā virziena programmā,
Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā.

18. un 20. jūnijā plkst.10.00 iestājpārbaudījums,  (reģistrēšanās no 9.30)
no  18. līdz 22.jūnijam uzņemšanas pārrunas.

Vairāk informācijas lasiet ŠEIT

c Komentāri ir izslēgtiUzņemšana

c Komentāri ir izslēgti

Lepojamies!

Ir noslēdzies kārtējais mācību gads. Esam lepni par skolēnu sasniegumiem. Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu!

Skolēnu sasniegumi olimpiādēs un konkursos 2017./2018.m.g.

Izglītības kvalitātes balva 2017./2018.m.g.

PALDIES!

c Komentāri ir izslēgtiLepojamies!

Pilsētas svētki

VIDEO:

c Komentāri ir izslēgtiPilsētas svētki

c Komentāri ir izslēgti

“Spīdola zaļumos”

c Komentāri ir izslēgti“Spīdola zaļumos”

“Latvijas intereses Eiropas Savienībā”

2018.gada 15. maijā plkst. 15:00 Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas aktu zālē, Mātera ielā 30, notiks žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” jaunā izdevuma prezentācija.

Šī gada pirmais izdevums ir veltīts reģionālajai politikai un sadarbībai, izceļot Ziemeļeiropas (Baltijas valstu, Baltijas jūras reģiona un Britu salu) piemērus. Papildus tam, žurnālā apskatīta mijiedarbība starp ekonomikas un drošības jautājumiem, kā arī iespējamie nākotnes scenāriji ES fondu ietekmei uz reģionālo attīstību.

 Par žurnāla rakstiem un secinājumiem runās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore Dr. Žaneta Ozoliņa, LU SZF Politikas zinātnes nodaļas vadītāja Dr. Iveta Reinholde, kā arī Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam nacionālā koordinatore Renāte Bula. Prezentāciju un diskusiju moderēs Latvijas Politologu biedrības pārstāvis, Baltijas Drošības stratēģijas projekta izpilddirektors Otto Tabuns.

c Komentāri ir izslēgti“Latvijas intereses Eiropas Savienībā”

Meža ABC

10. maijā mēs, 7.v klase, piedalījāmies Meža īpašnieku biedrības Meža konsultants rīkotajā konkursā “Meža ABC”. Pasākuma ietvaros apmeklējām 10 izzinošas meža pieturas, kur parādījām savas zināšanas par priedēm, mežu saimniekošanu, Valsts mežu dienestu un koksnes uzmērīšanu un uzskaiti. Dalījāmies prasmēs, kā būt aktīviem, bet nemēslot mežā, tieši otrādi – parādījām lielisku spēju tajā izdzīvot. Atraktīvo zemessargu veidotais punkts par izdzīvošanu mežā no mums izpelnījās vislielāko atzinību. Konkursa ietvaros izmantojām arī iespēju praktiski pielietot savas orientēšanās prasmes un iepazīt netālu no Kuldīgas esošo mežu.

7.v klases skolēni un audzinātājas

c Komentāri ir izslēgtiMeža ABC

c Komentāri ir izslēgti

c Komentāri ir izslēgti

c Komentāri ir izslēgti