“Spīdola zaļumos”

c Pievienot komentāru

Uzņemšana

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā

UZŅEMŠANA

 2018./2019.m.g. uzņems skolēnus 7.-10. klasēs trīs izglītības virzienos-

Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) programma:
Komercvirziens, Sociālais virziens, Vides virziens

Vispārējās vidējās izglītības:
Profesionāli orientētā virziena  programma (komerczinības)
Humanitārā un sociālā virziena programma
Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Uzņemšana 7. klasēs: 1.jūnijā iestājpārbaudījums, no 1. līdz 7.jūnijam uzņemšanas pārrunas.

Uzņemšana 10. klasēs: 18.jūnijā iestājpārbaudījums, no   18. līdz 22.jūnijam uzņemšanas pārrunas.

Vairāk informācijas lasiet ŠEIT

c Komentāri ir izslēgtiUzņemšana

Pilsētas svētki

VIDEO:

c Komentāri ir izslēgtiPilsētas svētki

c Komentāri ir izslēgti

“Latvijas intereses Eiropas Savienībā”

2018.gada 15. maijā plkst. 15:00 Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas aktu zālē, Mātera ielā 30, notiks žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” jaunā izdevuma prezentācija.

Šī gada pirmais izdevums ir veltīts reģionālajai politikai un sadarbībai, izceļot Ziemeļeiropas (Baltijas valstu, Baltijas jūras reģiona un Britu salu) piemērus. Papildus tam, žurnālā apskatīta mijiedarbība starp ekonomikas un drošības jautājumiem, kā arī iespējamie nākotnes scenāriji ES fondu ietekmei uz reģionālo attīstību.

 Par žurnāla rakstiem un secinājumiem runās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore Dr. Žaneta Ozoliņa, LU SZF Politikas zinātnes nodaļas vadītāja Dr. Iveta Reinholde, kā arī Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam nacionālā koordinatore Renāte Bula. Prezentāciju un diskusiju moderēs Latvijas Politologu biedrības pārstāvis, Baltijas Drošības stratēģijas projekta izpilddirektors Otto Tabuns.

c Komentāri ir izslēgti“Latvijas intereses Eiropas Savienībā”

Meža ABC

10. maijā mēs, 7.v klase, piedalījāmies Meža īpašnieku biedrības Meža konsultants rīkotajā konkursā “Meža ABC”. Pasākuma ietvaros apmeklējām 10 izzinošas meža pieturas, kur parādījām savas zināšanas par priedēm, mežu saimniekošanu, Valsts mežu dienestu un koksnes uzmērīšanu un uzskaiti. Dalījāmies prasmēs, kā būt aktīviem, bet nemēslot mežā, tieši otrādi – parādījām lielisku spēju tajā izdzīvot. Atraktīvo zemessargu veidotais punkts par izdzīvošanu mežā no mums izpelnījās vislielāko atzinību. Konkursa ietvaros izmantojām arī iespēju praktiski pielietot savas orientēšanās prasmes un iepazīt netālu no Kuldīgas esošo mežu.

7.v klases skolēni un audzinātājas

c Komentāri ir izslēgtiMeža ABC

c Komentāri ir izslēgti

c Komentāri ir izslēgti

c Komentāri ir izslēgti

Ekskursija

    24.04.2018. mēs 9.v klase bijām Jūrmalā un viesojāmies firmā AS “Latvenergo” Elektrum Energoefektivitātes centrā.

    Mēs uzzinājām daudz ko jaunu gan par ķīmiju, gan fiziku, gan par apgaismojumu un apsildi,  kur gan bez sadzīves tehnikas. Uzzinājām saules enerģijas veidus un kā tie darbojās. Izspēlējām interesantu spēli, kur paši sev bijām gidi ar 21.gs. tehnoloģiju palīdzību- planšetēm, kas visu ekskursiju padarīja vēl interesantāku. Pēc visām izglītojošajām aktivitātēm mēs devāmies uz jūru, kur daži izstaigāja jūras krastu, daži spēlēja futbolu, bet citi baroja draudzīgos putnus.

    Visumā šī ekskursija bija jautra un izglītojoša. Paldies, klasesbiedriem un klases audzinātājai par organizēšanu.

c Komentāri ir izslēgtiEkskursija

c Komentāri ir izslēgti