Uzmanību!!! Konkurss!!!

logo.jpg

Jaunais mācību gads tuvojas strauji. Visi sākam domāt par aktualitātēm, tāpēc aicinām skolēnus pieteikties Comenius  projekta jaunajam posmam. Brauciens paredzēts uz Krakovu (Polijā) no 6.-11.oktobrim.

Projekta tēma – Baroka māksla mūsdienu tērpā.

Interesentus aicinām iesniegt skices personīgi skolotājai Dacei Lejējai vai sūtot uz e-pastu: dace.lejeja@inbox.lv līdz 2.septembrim.

c Pievienot komentāru

Vecāku sapulce

Ceturtdien, 28.augustā pulksten 18.00 visus skolēnu vecākus aicinām uz skolas vecāku pilnsapulci un klašu vecāku sapulcēm.

c Comments Off

Jaunākās grāmatas skolas bibliotēkā

Ruso, Žans Žaks. Par sabiedrisko līgumu, jeb, Politisko tiesību principi
Harknesa, Debora. Raganu atklājums
Mersjē, Paskāls. Nakts vilciens uz Lisabonu: romāns
Moja, Džodžo. Pirms atkal tiksimies: romāns

Lasīt vairāk…

c Comments Off

Projekta DO.RE.MAT Itālijas partneru vizīte Latvijā

BILDE115.-16.maijā Latvijā viesojās projekta DO.RE.MAT: “Mūzikas metodoloģijas izmantošana matemātikas mācīšanā” Itālijas partneri no Boloņas izglītības un sociālā atbalsta centra ENFAP Emilia Romagna, Boloņas universitātes un Boloņas mūzikas skolas “Lo schiaccianoci”. Vizītes mērķis bija klātienē iepazīties ar projekta skolu – Mārupes vidusskolas un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas pieredzi DO.RE.MAT metodes izmantošanā mācību procesā. 15.maijā Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas pedagogi, skolēni, kā arī projekta pārstāvji no Itālijas un Valsts izglītības satura centra viesojās Mārupes vidusskolā, iepazinās ar skolu un vēroja atklātās matemātikas-mūzikas stundas. Pēc stundām notika saruna ar skolēniem un Itālijas ekspertiem. Metodes autori atzinīgi novērtēja redzēto un uzslavēja Latvijas kolēģus, kuri DO.RE.MAT metodi veiksmīgi piemērojuši esošai mācību programmai un dažādojuši matemātikas mācīšanas paņēmienus. Savukārt skolēni atzina, ka mācību stundas, kurās matemātikas apguvei izmantoja mūziku bija ļoti aizraujošas, vērtīgas un ļāva ne tikai labāk apgūt abus priekšmetus, bet arī satuvināja klases kolektīvu. Vizītes pirmās dienas noslēgumā projekta partneri un pedagogi diskutēja par metodes izmantošanas iespējām, tās stiprajām pusēm un trūkumiem, kā arī apsprieda turpmākās sadarbības iespējas. 16.maijā Valsts izglītības satura centrā notika projekta partneru metodiskās komisijas sanāksme, kurā piedalījās arī abu Latvijas skolu pārstāvji. Diskusija bija veltīta DO.RE.MAT metodisko materiālu un projekta metodoloģijas aprobācijas norises izvērtēšanai. Plānots, ka DO.RE.MAT metodiskās norādes tiks sagatavotas un publicētas VISC mājas lapā nākamā mācību gada sākumā.

c Pievienot komentāru

Izglītības kvalitātes balva

IZGLITIBAS KVALITATES BALVA PIENEMSANA TEICAMNIEKI 2014 349Lai motivētu skolēnus regulāram veiksmīgam ikdienas mācību darbam, jau trešo gadu pilsētā tiek izsludināta Izglītības kvalitātes balva, kuru saņem skolēni, kas mācību gada noslēgumā saņēmuši liecības, kurās vidējais vērtējums ir 8,5 balles vai augstāks . Par naudas balvas pretendentiem varēja kļūt Jelgavas pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu 7. līdz 12.klašu skolēni. Šī gada 3. jūnijā kultūras namā Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš svinīgā pieņemšanā 182 skolēniem pasniedza naudas balvas 75 eiro apmērā. Tika apbalvoti  JVĢ – 45 skolēni, 6.vidusskola – 26 skolēni, 5.vidusskola – 23 skolēni, 4.vidusskola – 9 skolēni , Tehnoloģiju vidusskola – 9 skolēni u.c.

IZGLITIBAS KVALITATES BALVA PIENEMSANA TEICAMNIEKI 2014 293 IZGLITIBAS KVALITATES BALVA PIENEMSANA TEICAMNIEKI 2014 205

IZGLITIBAS KVALITATES BALVA PIENEMSANA TEICAMNIEKI 2014 323

Uz skatuves saņemt augsto novērtējumu kāpa 52 Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolēni. Lasīt vairāk…

c Comments Off

Piektdien, 30.maijā, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkotajā pieņemšanā pilsētas svētkos tika pasniegti pilsētas augstākie apgalvojumi. Augstāko pilsētas apbalvojumu „Goda zīme” pasniedza INTAI JORNIŅAI – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas biznesa ekonomisko pamatu un ģeogrāfijas skolotājai par augstu profesionālo meistarību pedagoģiskajā darbā, izciliem izglītojamo sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un pilsētas vārda popularizēšanu.pienemsana 2014 maijs pilsetsvetki 247 «Ziniet, ir liels gandarījums brīžos, kad pienāk uzņēmuma vadītājs un saka: «Pie mums strādā jūsu absolvents. Viņš ir ļoti labs darbinieks.» Mans lielākais devums pilsētai noteikti ir bērniem sniegtā ekonomiskā izglītība. Tagad pieredzi pie mums smelties brauc ne tikai citas Latvijas skolas, bet arī ārzemnieki. Kāpēc man svarīgi ir audzināt ekonomikā gudrus un uzņēmīgus cilvēkus? To diktē mūsdienu dzīve. Kas tad valstij dod naudu? Uzņēmumi un ražotāji. Gribu jauniešos radīt vēlmi pašiem būt uzņēmējiem, ja ne tā, tad vismaz būt ļoti labiem darbiniekiem. Būtiskākais – mani ļoti atbalsta gan darbavieta, gan pilsēta, līdz ar to visu darba mūžu esmu nostrādājusi tikai Jelgavā. Ir labi dzīvot Jelgavā, kas nepārtraukti attīstās! Mūsu pilsēta var lepoties ar daudz centīgiem un godprātīgiem darba darītājiem!»

pienemsana 2014 maijs pilsetsvetki 299Apbalvojums „Goda raksts” tika pasniegts Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas mūzikas skolotājai, jauniešu kamerkora „Mītava” un bērnu vokālā ansambļa „Rotiņa” mākslinieciskajai vadītājai un diriģentei AGIJAI PIZIKAI par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu kultūrā.

c Comments Off

Spīdola lepojas!

P5290154 Jelgavas Pilsētas svētkos 29. un 30. maijā Jelgavas Kultūras namā tika organizētas svinīgās pieņemšanas, kurās pilsētas mērs Andris Rāviņš pasniedza pilsētas apbalvojumus gan izcilākajiem jelgavniekiem,  gan talantīgākajiem skolēniem un skolotājiem, kuri ieguvuši godalgotas vietas valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniskajās konferencēs (ZPD) un profesionālajos konkursos. No 136 pilsētā apbalvotajiem skolēniem 29.maija pasākumā Pateicības rakstus saņēma 32 Spīdolas ģimnāzijas olimpiāžu un  ZPD laureāti, 26 veiksmīgu skolēnu mācību uzņēmumu veidotāji un 14 skolotāji.

Spīdola lepojas ar jums!  Lasīt vairāk…

c Comments Off

Iespēja iesaistīties interesantā projektā!!

TRANS E-scoutsir Eiropas Savienības atbalstīts projekts, kura ietvaros paredzēta starppaaudžu sadarbība un kompetenču un prasmju apmaiņa.
Projektā tiks iesaistīti gan jaunieši (līdz 25 gadiem), gan seniori. Projekta ietvaros jauniešiem būs iespēja apgūt pieredzi strādāt kā IKT prasmju pasniedzējiem senioru auditorijai.
Savukārt senioriem būs iespēja gan apgūt jaunas digitālās prasmes, gan nodot savu pieredzi jauniešiem, darbojoties kā mentoram (padomdevējam).
Apmācību process plānots 2014./2015. m. g. otrajā pusē.
Projekta īstenotāji Latvijā ir Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija. Projekta norisi Jelgavā koordinēs Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs.
Tā ir iespēja iespēja apgūt jaunas prasmes, kā arī šīs prasmes un pieredzi apliecinošu dokumentu.

Pieteikties var pie  ZR KAC Informācijas resursu un tehnoloģiju nodaļas vadtjas Antras Škinčas talr. 63012154

c Pievienot komentāru

uznemsana_14

c Comments Off

Jauno uzņēmēju diena 2014

Jelgavas_SMU_uzvar 7.maijā Latvijas Universitātē norisinājās ikgadējā Jauno uzņēmēju diena. Spīdolieši veiksmīgi prezentēja savus Skolēnu mācību uzņēmumus un pirmo reizi vēsturē mūsu skola ieguva visas trīs godalgotās vietas vidusskolas grupā. Tāpat mūsējie plūca laurus gan biznesa plānu, gan pasaku konkursos.

Liels paldies par ieguldīto darbu Intai Jorniņai, Dzintrai Aplokai, Sanitai Blūmai un Margitai Jirgensonei!!!

Lasīt vairāk…

c Comments Off