„Padomju stils pret padomju stilu. Uzdrīkstēšanās mākslas valodā” būs  UNESCO Stāstu bibliotēkas programmā iekļautā sarīkojumu cikla „Sienas, kas runā” otrais notikums.

26.aprīlī plkst. 13.00 un 27.aprīlī plkst. 13.00  Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 11.soc, vid un 12.soc klašu skolēni piedalīsies mākslas teorētiķes, Oslo Vīgelanda muzejpedagoģes  Līgas Legzdiņas-Olsenas vieslekcijā-seminārā vidusskolēniem par mākslas un politikas attiecībām, par vēstures ierakstīšanu mākslā, īpaši izceļot Krišjāņa Barona zāles sienu gleznojumus kā piemēru šiem procesiem.

Jelgavas pilsētas bibliotēka atrodas vienā no retajām 2. pasaules karā nesagrautām pilsētas ēkām, tā ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.  2017.gada decembrī noslēdzās bibliotēkas Krišjāņa Barona zāles atjaunošana. Tās interjers izveidots 1986. gadā, un sienu gleznojumu autors ir mākslinieks Andrejs Zvejnieks. Sienu gleznojumi simboliski stāsta par 20. gadsimta 80. gadu  dzīvi padomju ideju un cenzūras norieta laikā, kad K.Barona zāles  tautiskais risinājums bija uztverams kā zināms pretmets “proletāriskā internacionālisma” ideoloģijai.

c Komentāri ir izslēgti

Apsveicam!

 48. franču valodas olimpiādes rezultāti.

Pilsētas olimpiāde:
1. vieta
Anete Bērziņa (12.soc.)
2. vietaLīva Siliņa (12.soc.)
3.vieta Jana Semjonova (12.soc.)
Atzinība Kārlis Misuns, Endija Bierande, Kitija Augucēviča (12.soc.)

Valsts olimpiāde:
Atzinība
Anete Bērziņa

Paldies par dalību Līvai Siliņai un Janai Semjonovai!

c Komentāri ir izslēgtiApsveicam!

c Komentāri ir izslēgti

SVARĪGI!!

Ir sācies pieteikšanās laiks skolēnu nodarbinātībai vasaras mēnešos Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem skolēniem.

Pieteikšanās aktuāla līdz 20.aprīlim.

Nodarbinātības periods: no 2018.gada 4.jūnija līdz 2018.gada 24.augustam.

Nodarbinātības mērķgrupas: 13 -14 gadus veci skolēni un 15 – 17 vecumu sasniegušie.

Nodarbinātības ilgums un darba laiks: 13 un 14 gadus veciem skolēniem – 2 nedēļas (desmit darba dienas) – 4 stundas dienā. 15, 16 , 17 gadus veciem skolēniem – 3 nedēļas (piecpadsmit darba dienas) – 6 stundas dienā.

Katrs izglītojamais nodarbinātības programmā var strādāt vienu darba periodu.

Izvērtēšanas kritēriji:
– ir labas sekmes un uzvedība;
– ir aizbildnībā;
– ir no daudzbērnu ģimenes ( ģimenē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni);
– ir no ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
– viens vai abi vecāki ir bezdarbnieki.

Pieteikuma anketas un apliecinājumi pieejami sociālā pedagoga kabinetā vai pie sekretāres.

c Komentāri ir izslēgtiSVARĪGI!!

Apsveicam!!

Zemgales reģiona olimpiādes vācu valodā 8.kl. rezultāti:

2.vietaMarta Lillā (8.v);
AtzinībaAleksandra Kārkliša (8.soc).

Paldies par piedalīšanos Kristīnei Bumbierei (8.kom).

c Komentāri ir izslēgtiApsveicam!!

Nolikums šeit

c Komentāri ir izslēgti

Atbalsts Latvijas medijpratībai

Projekta “Atbalsts Latvijas medijpratībai” ietvaros Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā mācību procesā tiek integrētas aktuālās medijpratības tēmas, apmācīti skolotāji, skolēniem vadītas īpašas medijpratības nodarbības.

Mediju pratību raksturo kā  prasmi uztvert, saprast, analizēt un vērtēt mediju vēstījumus (UNESCO), uzsverot, ka mediju pratība nav prasme, ko var apgūt vienreiz un uz visiem laikiem, kā tas, piemēram, ir ar peldēšanu. Mediju pratība ir jāmācās visu laiku, tā ir pastāvīgi jāatjauno, tā nemitīgi jūs izaicina (Tihomir Loza, 2016) Lasīt vairāk…

c Komentāri ir izslēgtiAtbalsts Latvijas medijpratībai

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas absolvents, kas ar savu darbu popularizējis skolas un Jelgavas vārdu Latvijā.

    Ralfs Rogaļevs ir Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas absolvents un šobrīd  studē RTU mehatroniku. Paralēli studijām Ralfs turpina attīstīt savu vidusskolas laikā izveidoto skolēnu mācību uzņēmumu “Light-Up”, Viņš izceļas ar augstiem panākumiem mācībās un uzņēmējdarbībā. Ralfs ir ļoti radošs, kuram padodas mūzika un dejas, fizika un inženierzinātnes. Ralfs ir arī pasniedzējs robotikas pulciņā, kur kopīgi ar jauniešiem var realizēt dažādas radošas izdejas. Lasīt vairāk…

c Komentāri ir izslēgtiJelgavas Spīdolas ģimnāzijas absolvents, kas ar savu darbu popularizējis skolas un Jelgavas vārdu Latvijā.

Spīdolas ģimnāzijas abolvente Marija Ručevska popularizē skolas un Jelgavas vārdu Latvijā un ārvalstīs.

Marija Ručevska izvēlējās mācīties Spīdolas ģimnāzijas komercklasē, kas dod iespēju ielūkoties biznesa pasaulē no praktiskās puses. Savukārt dalība mācību uzņēmumu gadatirgos ļāvusi uzlabot angļu valodas prasmes, jo šajā valodā jāpamato savas idejas žūrijai, kā arī pilnveidot iemaņas, komunicējot ar pircējiem.

     2011.mācību gadā Marija Ručevska ar klases biedreni Lauru Gulbi nodibināja mācību uzņēmumu «GoHappy». Uzņēmums ar labiem panākumiem aktīvi piedalījies vairākos mācību uzņēmumu gadatirgos, ko organizē biznesa izglītības biedrība «Junior Achievement – Latvija», tāpēc arī tika izvirzīts nacionālajam finālam.  Lasīt vairāk…

c Komentāri ir izslēgtiSpīdolas ģimnāzijas abolvente Marija Ručevska popularizē skolas un Jelgavas vārdu Latvijā un ārvalstīs.

c Komentāri ir izslēgti