Neformālās izglītības programma jauniešiem “PilnveidojiES”

No 2014.g. 17. septembrī līdz 2015.g. 27. maijam divdesmit atbildīgiem un motivētiem Jelgavas jauniešiem (15.-25.g.) tiks piedāvāts bez maksas apgūt Neformālās izglītības programmu “PilnveidojiES” (30% teorija un 70% prakse), ko organizē Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde, kas notiks SIP (Sarmas iela 4) vai arī citās vietās, vienu reizi nedēļā, trešdienās no plkst. 15:30- 17:00.

Mērķis: jauniešu zināšanu un prasmju pilnveidošana, viņu iniciatīvu un līdera prasmju attīstības veicināšana, brīvprātīgā darba veikšanas izpratnes un kvalitātes celšana.

Apmācības ilgums ir 49,5 stundas.

Šīs apmācības domātas Tev, ja vēlies:

• iepazīt labāk sevi, esot kopā ar dažādiem cilvēkiem;
• uzlabot prasmes izteikt domas un attīstīt savu ideju, to prezentēt;
• ieklausoties sevī, mācīties domāt, analizēt un pieņemt lēmumus;
• uzzināt, kāda veida prasmju pilnveidošana var palīdzēt Tev sasniegt personīgos mērķus!

Lasīt vairāk…

c Comments Off

Valodu_plakats_balts

c Comments Off

„Gribu iet uz bibliotēku!”

orkestris„Gribu iet uz biliotēku!” bija pasākums visiem cītīgajiem lasītājiem. Bērni un skolotāji no visas Latvijas pulcējās Rīgā, laukumā pie Rātsnama. Pulcējoties bija iespēja vērot citu sarūpētos tērpus, velosipēdistu uz 5 metrus augsta vienriteņa, kaskadieri kurš vicināja ķēdes ar degošām lodēm galos, kā arī ielu iluzionosti kura sēdēja gaisā pie zemes pieskaroties tikai ar spieķi. Laukuma stūrī pie Pētera baznīcas bija iespēja nofotografēties un saņemt gatavas bildes. Lai gājienā visi ietu noteiktā secībā nevis lielā juceklī katram novadam bija izveidots savs pasaku tēls: Zemgalei – Sprīdītis, Kurzemei – Baltais kaķītis, Latgalei – Zīļuks, Vidzemei – 2 Velniņi, Rīgai un Pierīgai – Tobiass.

spriidiitis zilaa sieviete

Lasīt vairāk…

c Comments Off

Sporta diena Vilcē

Apkopoti Vilces sporta dienas rezultāti!!!

SPSK_Vilce_2014-8SPSK_Vilce_2014-95

Kā vienmēr uzvarēja draudzība!!!

Ja gribiet precīzāk –

Pamatskolā kopvērtējumā

1.vieta – 8.kom

2. vieta- 9.kv

3.vieta – 9.soc

Vidusskolā kopvērtējumā

1.vieta – 12.kom

2.vieta – 10.kom

3.vieta – 11.kom

SPSK_Vilce_2014-84

Spīdolieši, nezaudējiet sportisko garu un azartu visu garo mācību gadu!!!!


c Comments Off

Pirmā skolas diena ir klāt!!!

2014.gada 1.septembris – Zinību diena

Tiekamies pie  Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja svētku tērpos

1.sept.,vinogas

8.50 – jauno skolēnu (skolēni, kuri pirmo gadu uzsāk mācības Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā) un viņu vecāku pulcēšanās pie Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja

9.00 – Jauno skolēnu svinīga uzņemšana Spīdolas ģimnāzijas saimē (muzeja telpās)

9.45 – Svecīšu nolikšana pie  Lāčplēša pieminekļa fragmenta

9.50 – Skolēnu pulcēšanās pie Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja

10.00 – Zinību dienas svinīgais pasākums laukumā pie Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas

10.30 – 11.00 – gājiens no muzeja līdz skolai

11.15 – klases stunda


c Pievienot komentāru

Uzmanību!!! Konkurss!!!

logo.jpg

Jaunais mācību gads tuvojas strauji. Visi sākam domāt par aktualitātēm, tāpēc aicinām skolēnus pieteikties Comenius  projekta jaunajam posmam. Brauciens paredzēts uz Krakovu (Polijā) no 6.-11.oktobrim.

Projekta tēma – Baroka māksla mūsdienu tērpā.

Interesentus aicinām iesniegt skices personīgi skolotājai Dacei Lejējai vai sūtot uz e-pastu: dace.lejeja@inbox.lv līdz 2.septembrim.

c Pievienot komentāru

Vecāku sapulce

Ceturtdien, 28.augustā pulksten 18.00 visus skolēnu vecākus aicinām uz skolas vecāku pilnsapulci un klašu vecāku sapulcēm.

c Comments Off

Jaunākās grāmatas skolas bibliotēkā

Ruso, Žans Žaks. Par sabiedrisko līgumu, jeb, Politisko tiesību principi
Harknesa, Debora. Raganu atklājums
Mersjē, Paskāls. Nakts vilciens uz Lisabonu: romāns
Moja, Džodžo. Pirms atkal tiksimies: romāns

Lasīt vairāk…

c Comments Off

Projekta DO.RE.MAT Itālijas partneru vizīte Latvijā

BILDE115.-16.maijā Latvijā viesojās projekta DO.RE.MAT: “Mūzikas metodoloģijas izmantošana matemātikas mācīšanā” Itālijas partneri no Boloņas izglītības un sociālā atbalsta centra ENFAP Emilia Romagna, Boloņas universitātes un Boloņas mūzikas skolas “Lo schiaccianoci”. Vizītes mērķis bija klātienē iepazīties ar projekta skolu – Mārupes vidusskolas un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas pieredzi DO.RE.MAT metodes izmantošanā mācību procesā. 15.maijā Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas pedagogi, skolēni, kā arī projekta pārstāvji no Itālijas un Valsts izglītības satura centra viesojās Mārupes vidusskolā, iepazinās ar skolu un vēroja atklātās matemātikas-mūzikas stundas. Pēc stundām notika saruna ar skolēniem un Itālijas ekspertiem. Metodes autori atzinīgi novērtēja redzēto un uzslavēja Latvijas kolēģus, kuri DO.RE.MAT metodi veiksmīgi piemērojuši esošai mācību programmai un dažādojuši matemātikas mācīšanas paņēmienus. Savukārt skolēni atzina, ka mācību stundas, kurās matemātikas apguvei izmantoja mūziku bija ļoti aizraujošas, vērtīgas un ļāva ne tikai labāk apgūt abus priekšmetus, bet arī satuvināja klases kolektīvu. Vizītes pirmās dienas noslēgumā projekta partneri un pedagogi diskutēja par metodes izmantošanas iespējām, tās stiprajām pusēm un trūkumiem, kā arī apsprieda turpmākās sadarbības iespējas. 16.maijā Valsts izglītības satura centrā notika projekta partneru metodiskās komisijas sanāksme, kurā piedalījās arī abu Latvijas skolu pārstāvji. Diskusija bija veltīta DO.RE.MAT metodisko materiālu un projekta metodoloģijas aprobācijas norises izvērtēšanai. Plānots, ka DO.RE.MAT metodiskās norādes tiks sagatavotas un publicētas VISC mājas lapā nākamā mācību gada sākumā.

c Pievienot komentāru

Izglītības kvalitātes balva

IZGLITIBAS KVALITATES BALVA PIENEMSANA TEICAMNIEKI 2014 349Lai motivētu skolēnus regulāram veiksmīgam ikdienas mācību darbam, jau trešo gadu pilsētā tiek izsludināta Izglītības kvalitātes balva, kuru saņem skolēni, kas mācību gada noslēgumā saņēmuši liecības, kurās vidējais vērtējums ir 8,5 balles vai augstāks . Par naudas balvas pretendentiem varēja kļūt Jelgavas pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu 7. līdz 12.klašu skolēni. Šī gada 3. jūnijā kultūras namā Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš svinīgā pieņemšanā 182 skolēniem pasniedza naudas balvas 75 eiro apmērā. Tika apbalvoti  JVĢ – 45 skolēni, 6.vidusskola – 26 skolēni, 5.vidusskola – 23 skolēni, 4.vidusskola – 9 skolēni , Tehnoloģiju vidusskola – 9 skolēni u.c.

IZGLITIBAS KVALITATES BALVA PIENEMSANA TEICAMNIEKI 2014 293 IZGLITIBAS KVALITATES BALVA PIENEMSANA TEICAMNIEKI 2014 205

IZGLITIBAS KVALITATES BALVA PIENEMSANA TEICAMNIEKI 2014 323

Uz skatuves saņemt augsto novērtējumu kāpa 52 Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolēni. Lasīt vairāk…

c Comments Off