Ilze Vilkārse. Jelgavas pilsētas augstākā apbalvojuma – Goda zīme, saņēmēja. 2020

c Komentāri ir izslēgtiIlze Vilkārse. Jelgavas pilsētas augstākā apbalvojuma – Goda zīme, saņēmēja. 2020

Projekts “Delna”

c Pievienot komentāru

c Komentāri ir izslēgti

Domnīca “Līdera nozīme ekonomikas optimālā izmantošanā”

c Komentāri ir izslēgtiDomnīca “Līdera nozīme ekonomikas optimālā izmantošanā”

Visi svētkos izskanējušie ieraksti pieejami šeit:

Raidluga http://www.mua.lv/2020/11/18/raidluga-es-savu-laikmetu-izkalsu-pats/

Skolēnu radošie darbi http://www.mua.lv/2020/11/18/skolenu-radosie-darbi-latvija-mana-plauksta-rieksava-latvijas-un-es-brinos/

Valsts svētku tiešraide  https://www.youtube.com/watch?v=JC6Ou-on01o

Grupas “Drudzis” dziesma “Vairogi” https://www.youtube.com/watch?v=2SUQIHG1LmM

Kora dziesma “Daugav’s abas malas” https://www.youtube.com/watch?v=5PhvsdwprjA

 

c Komentāri ir izslēgti

c Komentāri ir izslēgti

Tiešsaites tikšanās ar bijušo Latvijas Valsts prezidentu Valdi Zatleru:

Zoom saite:

https://us02web.zoom.us/j/89185669826?pwd=OFBqSTE2ODFzaFcwS1Q2ZUJEZ3IzZz09

Tikšanās ID: 891 8566 9826;

Pieejas parole: 126630

Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes iniciatīva “Nākotnes līderu akadēmija” 
 https://youtu.be/SfzNkm1WinA

 

 

c Komentāri ir izslēgti

Diskutē par aprobācijā nodoto mācību un metodisko līdzekļu pielietojumu

 

SIA “Uzdevumi.lv” kopš 2020./2021. mācību gada sākuma portālā www.uzdevumi.lv pedagogiem piedāvā jaunā mācību satura materiālus, kas balstīti kompetenču pieejā un atbilst jaunajam mācību standartam. Materiāli izstrādāti ESF projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (vienošanās Nr. 8.3.1.2/19/A/005) ietvaros un nodoti aprobācijai 6 Latvijas izglītības iestādēs.

            Šī gada 12.novembrī tiešsaistē tika organizēta piektā projekta Uzraudzības padomes sēde, kurā aprobācijā iesaistītās izglītības iestādes diskutēja par aprobācijā nodotajiem izstrādātajiem digitālajiem mācību un metodiskajiem materiāliem. Tika apspriesta ne tikai jau aprobēto materiālu izmantošanas statistika un nepieciešamie uzlabojumi, bet citu starpā arī aktualizēts jautājums par pedagogu digitālo pratību. Gan valstī esošā COVID-19 situācija, gan jaunais izglītības standarts pedagogiem paredz mācību procesā arvien vairāk pielietot digitālos rīkus un materiālus, tādējādi radot noslodzi pedagogam ne tikai sagatavot mācību materiālus, bet arī apgūt papildus zināšanas un prasmes, kas saistītas ar mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanu. Uzdevumi.lv projekta un portāla redakcijas komanda sniedz atbalstu digitālo rīku un digitālo mācību un metodisko materiālu pielietošanā – tiek veikta gan telefoniska un elektroniska konsultēšana, gan nodrošināts tiešsaistes atbalsts aprobācijas procesā iesaistītajiem pedagogiem.

Akcentējot mūsdienu pasaules raksturīgo tempu, globalizāciju un informācijas tehnoloģiju attīstību, izstrādātie materiāli, kas balstīti uz moderno tehnoloģiju iespēju izmantošanu, ir ļoti būtiski un nepieciešami izglītības sistēmai. Bērniem jāiemācās dzīvot pasaulē, kas nepārtraukti mainās. Arī skolotājiem ir nepieciešams atbalsts, lai spētu integrēt globalizācijas jaunumus izglītības saturā atbilstoši bērnu spējām, ko arī veicinās projekta ieviešana.

Aprobācijas stadijā esošajam mācību saturam nav ierobežota piekļuve, tāpēc jebkurš www.uzdevumi.lv lietotājs var sniegt savu vērtējumu par projekta ietvaros portālā publicētajiem digitālajiem un metodiskajiem mācību līdzekļiem. Iepazīties ar saturu iespējams šeit:

Informāciju sagatavoja:

Evija Vērzemniece

SIA “Uzdevumi.lv”

Projekta vadītāja

projekti@uzdevumi.lv

 

c Pievienot komentāru

Lāčplēša dienas stāsts.

c Komentāri ir izslēgtiLāčplēša dienas stāsts.

Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēni, skolotāji, vecāki, absolventi, draugi un sadarbības partneri!!

“Baltijas sirdī, Rīgas jūras līča apskalota, dzīvo Latvija. Kad zvaigžņotais tumsas aizkars atveras un pirmie saules stari viļņiem pieskaras – diena ir sākusies. Latgales ezeri saulē mirgo un ļaujas maigajam vējam. Tikmēr Kurzemē meitas basas kājas auj un pļavā vainagus pin. Braši vīri soļo art Zemgales laukus plašos, bet Vidzemē, kalniem pāri, putni ceļas debesīs. Ceļas brīvi. Un brīvi skan dziesma. Tik brīva kā Latvija. Latvijā būs diži ļaudis, kas vienu dziesmu dziedās, kas savu zemi sargās, kas vienmēr klusi lūgs – “Dievs, svētī Latviju!” (Madara Murņikova)

Ir atkal novembris. Lai gan dabā gada 11. mēnesis ir vistumšākais un pelēkākais, mēs, latvieši, domājam citādi: tas ir sarkanbaltsarkanais un uguns mēnesis, kad 11.novembrī iededzam svecītes, godinot brīvības cīnītājus, kad 18.novembrī dedzam gaišu liesmu latvju spēka zīmēs, lai gaišs ceļš brīvībai un dzīvošanai. Tā ir mana riekšava Latvijas. Lasīt vairāk…

c Komentāri ir izslēgti