Mūsējo sasniegumi Zemgales reģionālajā skolēnu ZPD 8.konferencē

Priecājamies par mūsu skolēnu sasniegumiem Zemgales reģionālajā ZPD konferencē! No 16 mūsu skolēnu darbiem 14 darbi ir izvirzīti uz Latvijas 41.izglītojamo zinātnisko konferenci.

1.vietu ieguva un uz valsts konkursu darbus sūta Marks Narvils (11.soc.), Vaira Anna Vectirāne (10.kom.), Agnese Ločmele (12.v.), Lāsma Mazūre (10.kom.), Zane Maksīne Cunska (10.kom.) un Elīza Anna Vilaua (10.kom.).

2.vietu ieguva  un uz valsts konkursu darbus sūta Laura Jurevica (11.kom.), Roberts Fadejevs (10.kom.) , Kristiāna Labanovska (10.v.).

3.vietu ieguva un uz valsts konkursu darbus sūta Kārlis Misuns (11.soc.), Rebeka Zaksa (10.kom.), Kristīne Krastiņa (10.kom.) un Gunda Oja(10.kom.), Krista Gaisa (11.v.)

Atzinību ieguva un  valsts konkursu darbus sūta Veronika Putrenkova (10.kom.) un Estere Stūre (10.kom.), Viesturs Gedvils (10.v.).

Paldies par dalību konkursā Arnitai Žukauskai (12.soc.), Annijai Broderei (10.kom.) un Paulai Muizinikai (10.kom.)!

Paldies skolotājiem Ingai Brantai, Daigai Krišānei, Olafam Vronskim, Ilzei Vilkārsei, Intai Jorniņai, Litai Vēverei, Baibai Āboltiņai, Andrejam Sālzirnim, Sibillai Gedvilai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Uz Valsts konferenci izvirzītie darbi līdz 27. marta vakaram PDF formā  jānosūta uz e- pasta adresi: zane.zeltina@llu.lv.

Vēlam veiksmi!

c Pievienot komentāru

Izsludināta pieteikšanās biznesa ideju konkursam “Biznesa nakts 2017″

BN2017 plakāts

Izsludināta pieteikšanās biznesa ideju konkursam “Biznesa nakts 2017″

Biznesa augstskola Turība un Turība Business HUB informē, ka realitātes šova cienīgais konkurss „Biznesa nakts” notiek arī šajā pavasarī, un jau ceturto gadu interesentu komandas trīs cilvēku sastāvā ir aicinātas pieteikt savu dalību pasākumā. Lasīt vairāk…

c Pievienot komentāru

aerobika

c Comments Off

Finanšu pratības nedēļa

No 27. marta Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā notiks Finanšu pratības nedēļa.

FinPrat

Arī citās Latvijas skolās no 2017.gada 1.marta līdz 2017.gada 31.martam tiek organizētas finanšu pratības stundas par finanšu jautājumiem, kurās skolēni mācās paši, māca savus klases biedrus un skolotājus. Finanšu pratības nedēļas ietvaros arī mūsu skolā notiks interesantas, interaktīvas un izglītojošas mācību stundas par finansēm. Būsim aktīvi un kopā parādīsim, ka esam spēcīga skola finanšu izglītībā!

Finanšu nedēļas akcija notiek sadarbībā ar Banku augstskolu, kura aktīvajām klasēm sniedz iespēju doties uz augstskolas telpām un piedalīties bezmaksas lekcijā par finanšu tēmu.

Vairāk informācijas par akciju - http://finansunedela.lv/ .

Stundas mūsu skolā vadīs:
7. klasēm - Zane Maksīne Cunska un Elīza Anna Vilaua
8. klasēm - Beatrise Dinsberga un Katrīna Sakalauska
9. klasēmElīna Antēna
10. klasēmGerda Poota un Laura Saulāja
11. klasēm - Jēkabs Ozols un Maksims Krovackis
12. klasēmRonalds Josts un Raitis Grundulis

Ja ir radušies kādi jautājumi, sazināties ar Vēsmu Asju Kurzemnieci un Robertu Hercu (12.kom.)

c Comments Off

Apsveicam!!

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 4.martā notika franču valodas 47.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tika organizēta ESF projekta ,,Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros. Olimpiādē piedalījās 98 skolēni no visas Latvijas.

No mūsu skolas  piedalījās Anete Bērziņa, Didzis Ruicēns (11.soc.), Zanda Jākobsone un Rēzija Madara Frīdrihsone (12.soc.).

Anetei Bērziņai (11.soc.) – ATZINĪBA! Sveicam!

Paldies skolotājai Ingai Brantai par skolēnu gatavošanu olimpiādei.

c Comments Off

zz

c Comments Off

Cien. vecāki!

2017.gada 22.martā pl.15.30.-18.30 Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā tiek organizēta Vecāku diena. Būs iespēja individuāli tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem un skolas administrāciju. Būsiet ļoti gaidīti.


Skolas administrācija.

c Pievienot komentāru

Apsveicam mūsu māksliniekus!

002

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākaslas konkursa-izstādes ”Toņi un pustoni” 1.kārtas rezultāti Jelgavas Mākslas skolā

7.-9.klašu grupā 2.vieta – Betijai Rubenei ”Dižknābji pagalmā” (9.soc)

10.-12. klašu grupā 2.vieta – Anetei Bērziņai ”Mans,tavs,citu” (11.soc) un Kristai Gaisai „Svēteļu pāris” (11.v)

Paldies par dalību Livai Siliņai, Aleksandrai Aleksai Korsakai (11.soc) un Agnesei Ločmelei (12.v)

NOVADAM IZVIRZĪTI:

7.-9.klašu grupā 2.vieta – Betija Rubene ”Dižknābji pagalmā”
10.-12. klašu grupā 2.vieta – Anete Bērziņa ”Mans, tavs, citu”

c Pievienot komentāru

Apsveicam!

001

Jelgavas izglītības iestāžu vizuālās mākslas audzēkņu izstāde – konkurss „Latvijai 100” Jelgavas Ģ.Eliasa vēstures un mākslas muzejā

3.vieta 7.-9.klašu grupā:
Undīne Lejēja „Pie omītes”
(kologrāfija, kolāža) (7.soc)

Paldies par dalību:
Kristiānai Lasmanei
, Anetei Trifanovai (9.v), Adrianam Aloizam Dumpim (10.v), Samantai Valterei un Ancei Mālkalnai (10.s)

c Comments Off

Apsveicam!!

Latviešu valodas 11.-12.klašu valsts 43. olimpiādes 3.posmā

Mārtiņš Robežnieks (11.v) ieguvis ATZINĪBU

c Comments Off