c Komentāri ir izslēgti

c Komentāri ir izslēgti

Izsniegti vidusskolas CE sertifikāti!

Ar prieku ziņojam, ka šogad Centralizēto eksāmenu rezultāti skolā kopumā ir par +1,1% augstāki kā pagājušajā gadā. Kopā Spīdolā 69 vidusskolas absolventi kārtojuši 232 centralizētos eksāmenus 9 mācību priekšmetos, kā arī ar labiem rezultātiem nokārtojuši valsts pārbaudījumus informātikā, ekonomikā, ģeogrāfijā un literatūrā.

Īpaši priecīgas bija latviešu valodas skolotājas, jo sasniegtie 71% ir augstākais pēdējo gadu rezultāts. Visizcilāk (93%) eksāmenu nokārtojuši Jānis Ēriks Grūtups un Elīna Marcinkeviča.

Arī Vēstures CE kārtotāji parādījuši patiesi labas zināšanas un prasmes ar kopumā 76%. Lepojamies ar Didža Ruicēna sniegumu (91%)

Angļu valodā 84,1% absolventu saņēmuši vērtējumu virs 70% tai skaitā vairāk kā puse (61%) absolventu novērtēti virs 80%. Lepojamies ar  Kārli Misunu, Margaritu Anškinu un Emīliju Buku, kuri pārsnieguši 95% robežu un ieguvuši C1 līmeņa sertifikātus.

Vienīgā no pilsētas kārtoja CE vācu valodā Margarita Anškina (88%).

Visaugstāko rezultātu matemātikā sasnieguši Silvija Mītniece un Mārtiņš Robežnieks (93%).

CE TOP 10! Silvija Mītniece; Anete Bērziņa;  Eduards Bluzmans;  Mārtiņš Robežnieks;  Līva Siliņa;  Elīna Marcinkeviča;  Jānis Arnītis;  Anda Āriņa;  Krista Gaisa;  Kristers Čams. 

Paldies priekšmetu skolotājiem par darbu un klašu audzinātājiem par rūpēm. Pēc rezultātu uzzināšanas no skolēniem izskanēja mūžvecā atziņa, ja būtu drusku vairāk ikdienā pacentušies, rezultāti būtu daudz augstāki. Gribētos, lai to sadzird nākošie divpadsmitie 🙂 Bet dzīvē kā ritenī, katrai gudrai domai, atziņai un mācībai pienāk savs laiks. Šogrīd, galvenais – veiksmi īsto augstskolu un specialitāšu meklējumos!

Lai Jums veiksmīga, interesanta un jauka šī vasara, mīļie absolventi un skolotāji!

P.S. Un visus skolas absolventus un visas audzinātājas, kas atrod laiku, gaidu pēdējā augusta sestdienā (25.augustā) uz mazo Spīdolas dārza salidojumu pie manis Baldonē 🙂 

Direktore Ilze

c Komentāri ir izslēgtiIzsniegti vidusskolas CE sertifikāti!

Sertifikātu saņemšana

 

Cienījamie šī gada 12.klašu absolventi!

Sertifikātu saņemšana 2018.gada 29.jūnijā pl.14.00 skolas aktu zālē! Lūgums nokārtot visas saistības ar skolu (nodot talārus,  bibliotēkas grāmatas, skapīšu atslēgas u.c.)

Skolas administrācija.

c Komentāri ir izslēgtiSertifikātu saņemšana

c Komentāri ir izslēgti

Lepojamies!

Ir noslēdzies kārtējais mācību gads. Esam lepni par skolēnu sasniegumiem. Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu!

Skolēnu sasniegumi olimpiādēs un konkursos 2017./2018.m.g.

Izglītības kvalitātes balva 2017./2018.m.g.

PALDIES!

c Komentāri ir izslēgtiLepojamies!

Pilsētas svētki

VIDEO:

c Komentāri ir izslēgtiPilsētas svētki

c Komentāri ir izslēgti

“Spīdola zaļumos”

c Komentāri ir izslēgti“Spīdola zaļumos”

“Latvijas intereses Eiropas Savienībā”

2018.gada 15. maijā plkst. 15:00 Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas aktu zālē, Mātera ielā 30, notiks žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” jaunā izdevuma prezentācija.

Šī gada pirmais izdevums ir veltīts reģionālajai politikai un sadarbībai, izceļot Ziemeļeiropas (Baltijas valstu, Baltijas jūras reģiona un Britu salu) piemērus. Papildus tam, žurnālā apskatīta mijiedarbība starp ekonomikas un drošības jautājumiem, kā arī iespējamie nākotnes scenāriji ES fondu ietekmei uz reģionālo attīstību.

 Par žurnāla rakstiem un secinājumiem runās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore Dr. Žaneta Ozoliņa, LU SZF Politikas zinātnes nodaļas vadītāja Dr. Iveta Reinholde, kā arī Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam nacionālā koordinatore Renāte Bula. Prezentāciju un diskusiju moderēs Latvijas Politologu biedrības pārstāvis, Baltijas Drošības stratēģijas projekta izpilddirektors Otto Tabuns.

c Komentāri ir izslēgti“Latvijas intereses Eiropas Savienībā”